Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Puumateriaalitiede ja -tekniikka

Apulaisprofessori Lauri Rautkarin johtaman tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää uudenlaisia, ominaisuuksiltaan parempia ja ekologisesti kestäviä puutuotteita. Ryhmän tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. lämpökäsittelymenetelmien kehittäminen, puumateriaalien ominaisuuksien parantaminen, mikrobiologiset sovellukset sekä puun rakenneosien kemiallisen koostumuksen tutkiminen.
WoodMatSciTechGroup_2019

Tutkimusaiheet

Puun lämpö- ja kemiallinen käsittely

Tutkimme erilaisten käsittelyiden vaikutusta puumateriaaliin, esimerkkeinä erilaiset lämpökäsittelyt sekä innovatiivinen kuumavesikäsittely, sekä kehitämme uudenlaisia analyysitekniikoita vesihöyryn imeytymiseen liittyen.

Puun pintamodifiointi

Tutkimme puun toispuoleista pintahiiltoa tavoitteenamme kehittää uusi kestävä, huoltovapaa ja ekologinen materiaali  erilaisten rakennusten puuverhoiluihin sekä muihin käyttötarkoituksiin rakennusten sisä- ja ulkopinnoilla.

Thermally modified wood samples - Photo: Maija Kymäläinen

Männyn uuteaineet ja puun luonnollinen kestävyys

Tutkimme männyn uuteaineiden vaikutusta puuta lahottavien organismien kasvuun, sekä organismien toimintatapoja uuteaineiden vaikutuksen välttämiseksi

Uuteaineiden antibakteeriset ominaisuudet

Tutkimme puun rakenneosien, kuten uuteaineiden, ligniinin sekä haihtuvien yhdisteiden antibakteriaalisia ominaisuuksia patogeenisten bakteerien toiminnan ehkäisemiseksi.

Puun kemiallinen kuvantaminen

Käytämme konfokaalista Raman-mikrospektroskooppia sekä kemometrisiä menetelmiä analysoidaksemme puun lahoamisessa ja puun modifioinnissa tapahtuvia solutason muutoksia. Kehitämme myös metodeja paikallisten, veden imeytymisen yhteydessä tapahtuvien muutosten tutkimiseksi.

 

Chemical imaging of wood - photo: Michael Altgen

Puupaneelit ja ligniinipohjaiset sidosaineet

Kehitämme uudenlaisia, ympäristöystävällisiä sidosaineita puulevyteollisuuden käyttöön hyödyntämällä uusiutuvan raaka-aineen, ligniinin, monipuolisuutta.

Viilun ja vanerin ominaisuudet

Tähtäämme puuviilujen ominaisuuksien parantamiseen tutkimalla kuivausparametrien vaikutusta hydroksyyliryhmien saavutettavuuteen ja puun liimattavuuteen, sekä pyrimme parantamaan viilujen palo-ominaisuuksia levyteollisuuden tarpeisiin.

Drying modified veneer for plywood manufacturing - Photo: Anni Hanén

Menneitä ja nykyisiä projekteja

 • Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen kierrätysmahdollisuudet - KiertoPuu (EU/EAKR 2019-2020)
 • Puun modifiointi painestetulla kuumalla vedellä - HOTWOOD (Suomen Akatemia 2017-2021)
 • Puun ja veden vuorovaikutus nanotasolla – WooD2O (Suomen Akatemia 2018-2021)
 • Kestävä ulkoverhousmateriaali puun pintahiillolla - CHARFACE (Suomen Akatemia 2019-2022)
 • Puun lämpökäsittely vedessä (EU/EAKR 2018-2020)
 • Kestävä puujulkisivu hiiltämällä - PintaMod (EU/EAKR, 2017-2018)
 • Kolloidiset ligniinisidosaineet ja -pinnoitteet - COLIAD (Tekes 2016-2018)
 • Viilun modifiointi (EU/EAKR, 2016-2018)
 • Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen (EU/EAKR 2015-2017)
 • Monia teollisia projekteja (2014 -)
Demonstrating thermal modification of wood - photo: Olli Häkämies

Nelivuotinen, Suomen Akatemian rahoittama HOTWOOD-projekti selvittää, mitä puun hienorakenteelle tapahtuu, kun puuta modifioidaan ylikuumennetussa vedessä korkeassa paineessa. Lue lisää tästä ja muista ryhmän projekteista osoitteesta metsä.fi!

Latest publications

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Wood Material Science
Publishing year: 2019 ACS Sustainable Chemistry and Engineering
Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Wood Material Science
Publishing year: 2019 Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Wood Material Science, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, School services, CHEM
Publishing year: 2019 European Journal of Wood and Wood Products
Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Wood Material Science
Publishing year: 2019 Scientific Reports
Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Wood Material Science
Publishing year: 2019 Journal of Materials Science
Tietotekniikan laitos, School services, SCI, Professorship Lokki T., Wood Material Science, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Publishing year: 2019 Acoustics
Professorship Lokki T., Tietotekniikan laitos, School services, SCI, Wood Material Science, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Publishing year: 2019
Wood Material Science, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Publishing year: 2019 Holzforschung
Wood Material Science, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Publishing year: 2019 Holzforschung
Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Wood Material Science, Bioproduct Chemistry
Publishing year: 2019 Abstracts of papers of the American Chemical Society
More information on our research in the Research database.
Research database

Research group members

Lauri Rautkari

Lauri Rautkari

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Apulaisprofessori
Mikko Mäkelä

Mikko Mäkelä

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tutkijatohtori

Tuomas Hänninen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tutkijatohtori

Maija Kymäläinen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Akatemian tutkijatohtori

Suvi Kyyrö

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tohtorikoulutettava

Michael Altgen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tutkijatohtori

Muhammad Awais

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tohtorikoulutettava

Paavo Penttilä

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Akatemian tutkijatohtori

Daniela Altgen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Vieraileva tohtorikoulutettava

Nina Kokkonen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tohtorikoulutettava

Panu Miettinen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Projektityöntekijä

Pasi Herranen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tutkimusapulainen

Orvokki Ihalainen

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Projektityöntekijä

Aleksi Zitting

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos
Tohtorikoulutettava
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu