Aalto-yliopisto Junior

Lapsille ja vanhemmille

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää lap­sille toim­intaa taiteen, tieteen, teknolo­gian ja talouden aloil­ta. Toim­into­jen ideana on tar­jo­ta mielekästä vapaa-aikaa luovien pro­jek­tien paris­sa. Yleisim­mät toim­intomme ovat ker­hot ja leir­it. Ker­ho­ja jär­jestetään keväisin ja syksy­isin. Leir­it sijoit­tau­tu­vat pääasial­lis­es­ti kesälle.
Aalto-yliopisto Junior, lapsille
Leirit
Leirit

Leirit

Lomalla on hyvä ottaa vähän lomaa van­hem­mista ja lähteä leir­ille, jos­sa tehdään sekä uusia ystäviä että keksin­töjä. Aal­to-yliopis­to Junior­in leir­it innos­ta­vat kokeile­maan ja tekemään tieteen, taiteen ja teknolo­gian paris­sa.

Klikkaa tästä.

Kerhot

Kerhot

Mitä tapah­tuu kun tiede on kivaa? Las­ten luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taiteen ker­hois­sa syn­tyy kaiken­laista jän­nää. Aal­to-yliopis­to Junior­in iltapäiväk­er­hot yhdis­tävät hauskalla taval­la tiedet­tä ja taidet­ta, ja tar­joa­vat inspi­raa­tio­ta koh­da­ta maail­ma eri­lais­es­ta näkökul­mas­ta.

Klikkaa tästä.

tapahtumat_Junior

Perhetapahtumat

Mitä kivaa tapah­tuu juuri nyt? Aalto-yliopisto Juniorin monitieteellisissä ja -taiteellisissa tapahtumissa pääsevät myös perheen pienimmät vanhempien avustuksella mukaan.

Klikkaa tästä.

punainen_Junior
Online Junior

Online Junior

Online Junior on taidetta, tiedettä, teknologiaa ja taloutta lapsille, nuorille ja opettajille – opetuksen tueksi, omaksi iloksi ja innostuksen lähteeksi. Kaikki Online Juniorin sisällöt ovat toteutettavissa omassa kodissa tai verkossa.

Klikkaa tästä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu