Aalto-yliopisto Junior

Matikka-akatemia

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa. Myös kiinnostuneet yläkoululaiset ovat tervetulleita!
Nainen katsoo oikealle ja koskettaa kuvan vasemmalta tulevaa kättä. Etualalla värikkäitä geometrisiä kappaleita

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa. Matematiikasta kiinnostuneet ammattiopistolaiset sekä yläkoululaiset ovat myös erittäin tervetulleita!

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja noin ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan.

Kil­pa­matem­ati­ikas­ta vas­taa­vat opet­ta­jat Ville Saarikivi Otaniemen lukios­ta ja Heik­ki Pokela Tapi­olan lukios­ta. Matemaatikkovier­aat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta.

Lisätiedot: David Radnell [email protected]

SEURAAVA TAPAAMINEN:

Matikka-akatemian tapaaminen tiistaina 27.2.2024 Kandidaattikeskuksessa M-siiven huoneessa M237 klo 15.30-17.30.

Aiem­pi­en tapaamisker­to­jen tehtävät:

Tehtävät 19.1.2022, Ratkaisut 19.1.2022
Tehtävät 9.2.2022, Ratkaisut 9.2.2022
Tehtävät 2.3.2022, Ratkaisut 2.3.2022
Tehtävät 16.3.2022, Ratkaisut 16.3.2022
Tehtävät 13.4.2022, Ratkaisut 13.4.2022
Tehtävät 27.4.2022, Ratkaisut 27.4.2022
Tehtävät 18.5.2022, Ratkaisut 18.5.2022
 

Tehtävät 8.12.2021, Ratkaisut 8.12.2021
Tehtävät 17.11.2021, Ratkaisut 17.11.2021
Tehtävät 3.11.2021, Ratkaisut 3.11.2021
Tehtävät 13.10.2021,Ratkaisut 13.10.2021
Tehtävät 22.9.2021, Ratkaisut 22.9.2021

Tehtävät 20.1.2021, Ratkaisut 20.1.2021
Tehtävät 17.2.2021, Ratkaisut 17.2.2021
Tehtävä 10.3.2021Ratkaisut 10.3.2021Luentokalvot,
Tehtävät 7.4.2021, Ratkaisut 7.4.2021
Tehtävät 21.4.2021Ratkaisut 21.4.2021Luentokalvot,
Tehtävät 5.5.2021, Ratkaisut 5.5.2021
Tehtävät 19.5.2021, Ratkaisut 19.5.2021

Harjoitus 9.12.2020, Ratkaisut 9.12.2020
Harjoitus 18.11.2020, Ratkaisut 18.11.2020
Harjoitus 21.10.2020, Ratkaisut 21.10.2020
Harjoitus 10.9.2020, Ratkaisut 10.9.2020
Harjoitus 7.10.2020, Ratkaisut 7.10.2020
Harjoitus 23.9.2020, Ratkaisut 23.9.2020Esityksen materiaalit

Har­joi­tus 11.3.2020Ratkaisut 11.3.2020
Har­joi­tus 26.2.2020Ratkaisut 26.2.2020
Har­joi­tus 5.2.2020Ratkaisut 5.2.2020
Har­joi­tus 22.1.2020Ratkaisut 22.1.2020

Har­joi­tus 11.12.2019Ratkaisut 11.12.2019
Har­joi­tus 27.11.2019Ratkaisut 27.11.2019
Har­joi­tus 6.11.2019Ratkaisut 6.11.2019
Har­joi­tus 23.10.2019Ratkaisut 23.10.2019
Har­joi­tus 2.10.2019Ratkaisut 2.10.2019
Har­joi­tus 11.9.2019Ratkaisut 11.9.2019

Har­joi­tus 9.5.2019Ratkaisut 9.5.2019
Har­joi­tus 25.4.2019Ratkaisut 25.4.2019
Har­joi­tus 11.4.2019Ratkaisut 11.4.2019
Har­joi­tus 21.3.2019Ratkaisut 21.3.2019
Har­joi­tus 28.2.2019Ratkaisut 28.2.2019
Har­joi­tus 7.2.2019Ratkaisut 7.2.2019
Har­joi­tus 10.1.2019Ratkaisut 10.1.2019

Har­joi­tus 13.12.2018
Har­joi­tus 29.11.2018
Har­joi­tus 15.11.2018
Har­joi­tus 1.11.2018
Har­joi­tus 25.10.2018
Har­joi­tus 4.10.2018
Har­joi­tus 6.9.2018

Vielä varhaisem­pia Matik­ka-akatemi­an tehtäviä löy­dät täältä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: