Aalto Materials Platform

FinnCERES

Birch leaves. Photo: Valeria Azovskaya

FinnCERES on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen materiaalien biotalouden osaamiskeskus. FinnCERESin tavoitteena on kehittää puuraaka-aineesta biotalouden materiaaleja varmistaen samalla edellytykset kestävään, ympäristöä säästävään tulevaisuuteen.

Lisätietoja hankkeen sivuilta finnceres.fi

Metsäteollisuudessa on käynnissä merkittävä siirtymäkausi. On kehitettävä uutta liiketoimintaa, joka perustuu uudenlaisiin suuremman lisäarvon tuotteisiin, jotka valmistetaan puuraaka-aineesta, lignoselluloosasta. Aalto ja VTT muodostavat yhdessä huippuluokan tiedepohjaisen osaamiskeskittymän, FinnCERESin, joka keskittyy lignoselluloosaan ja biotalouden materiaaleihin. Toiminnallaan FinnCERES tukee suoraan Suomen kansallisen biotalousstrategian toteuttamista. 

FinnCERESin tuoma muutos

FinnCERES puuttuu joihinkin maapallon pakottavimpiin megatrendeihin, kuten resurssien riittävyyteen, ilmastonmuutokseen ja elämänlaatuun, muuttamalla nämä haasteet mahdollisuuksiksi ja edelleen mahdollisiksi ratkaisuiksi, jotka perustuvat tieteellisiin havaintoihin. Ratkaisuja ovat muun muassa

  • uusien biomateriaalien käyttö muovien korvaamiseen tai poistamiseen
  • tekstiilikuitukuilun ylittäminen
  • kevyiden materiaalien kehittäminen erilaisia loppukäyttöjä varten
  • osittain biopohjaiseen elektroniikkaan liittyvien erilaisten ratkaisujen arviointi.

FinnCERES perustuu Aallon ja VTT:n vakiintuneeseen yhteistyöhön biotalouden alalla, kehittyneeseen biotalouden infrastruktuuriin, jatkuvaan teknologiseen edistykseen ja useisiin spin off -yrityksiin. Lippulaivahanke toimii tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen tieteellisten tulostensa taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu