Utbildningsutbud

Visuell kommunikation och design, konstkandidat och konstmagister

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden.
visual

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål

Människor kan inte leva tillsammans utan kommunikation, och en allt större del av kommunikationen sker genom visuella medel. Förutom bilder utgör också textens typografiska formgivning visuell kommunikation, liksom även alla sätt att förena bild och text för att skapa betydelser och budskap. Inom studierna i design av visuell kommunikation blir du en aktör och expert inom dessa områden. Din sakkunskap baserar sig på färdigheter i grafisk design, kommunikation och förståelse för olika medier, teknisk och teknologisk kompetens samt en pågående diskussion om förhållandet mellan historia och nutid.

Den visuella kulturen bygger upp den bild som vi har om oss själva som människor och gemenskaper. För att vår förståelse för olika verkligheter ska utvecklas behövs även många olika slags människor inom design av visuell kommunikation. Det finns alltså inte en enda typ av designer. Du ska ändå ha en entusiasm och vilja att uttrycka dina tankar i bild och ord, visualisera företeelser, förstå historieberättande, förmedla information och påverka den omgivande världen.

I studieprogrammet kommer du att lära dig att behärska de grundläggande färdigheterna i grafisk design, till exempel typografi, layout och olika slags visualisering. Dessutom kommer du att utveckla ditt mod att försöka och ta till dig nya tekniker och teknologier för att förverkliga dina kommunikationsidéer, vare sig de är analogiska eller digitala. Du får bekanta dig med den visuella kommunikationens historia och teori, designens inverkan och den kritiska debatten kring dessa.

Utbildningsprogrammet ger dig en god grund för både arbete som designer och magisterstudier inom branschen. Från programmet utexamineras självständiga och fördomsfria tänkare och designer som känner sina redskap. Du blir medlem i en grupp aktiva aktörer som kan ställa kritiska frågor, rama in problem och föreslå lösningar genom design och kommunikation.

Karriärmöjligheter

Eftersom visuell kommunikation behövs nästan överallt ger utbildningen i ämnet mycket breda karriärmöjligheter. Personer som utexaminerats från denna utbildning arbetar till exempel med grafisk design, journalism, visualisering av information, visuellt berättande, produktdesign, tjänstedesign, förpackningsdesign, bokdesign, typografi, marknadsföringskommunikation, mode, digitala tjänster, speldesign, serietidningar, animation, illustration eller konst. Arbetsplatser finns på såväl företag och den offentliga sektorn som organisationsfältet. En betydande del av designer av visuell kommunikation är frilansare och/eller företagare minst en del av sin karriär.

Fortsatta studiemöjligheter

Som huvudämnesstuderande i design av visuell kommunikation får du efter att du avlagt kandidatexamen studierätt till magisterprogrammet Visual Communication Design, som är ett internationellt program med undervisning på engelska. Kandidatexamen ger dig även en god grund för andra studier som ligger nära branschen. Dessa kan vara till exempel magisterstudier i nya media, ledarskap inom formgivning, hållbar utveckling eller kuratering vid Aalto-universitetet. Alla dessa och många andra kan ge dig ett specialiseringsområde inom fältet för design av visuell kommunikation. Många som tagit examen i det här programmet går också vidare till olika slags magisterstudier utanför Finland.

Utbildningens innehåll

Inom huvudämnet studerar man grafisk design samt praktik, teori och kritiskt tänkande inom design av visuell kommunikation. Studiegemenskapen uppmuntrar till kreativa försök, kamratlärande samt att lokalisera sin egen praktik och expertis på det breda fältet för visuell kommunikation. Studierna uppmuntrar till kontinuerligt lärande och att ta till sig nytt, eftersom branschen hela tiden är bunden till aktuella teknologier och samhällsföreteelser. Programmets internationella nätverk erbjuder bl.a. workshoppar, möjligheter till utbytesstudier samt olika slags samarbetsprojekt.

Redskapsmodulerna under det första studieåret ger dig en omfattande verktygslåda och professionell vokabulär. Studierna består av kärnområdena inom grafisk design och korsar både nya och gamla medier och teknologier. De innehåller bl.a. kodning, rörlig grafik, typografi, layout, fotografering, illustration, högtryck och serigrafi. Du får bekanta dig med branschens historia genom praktiska övningar och utveckla ditt eget uttryck och dina visualiseringsfärdigheter med aktuella tekniker.

Försöksmodulerna under det andra studieåret gör dig bekant med försökande och självständigt arbete inom olika designområden. De här studieperioderna är tillämpande: i dem kopplas designverktygen och praktiken till en teoretisk referensram samt till växlande aktuella teman och samhällsteman. Du börjar se visuell kommunikation som ett mångsidigt fält för påverkan, visualisering av information, ansvarsfull och kritisk design samt aktivism. Här genomför du också försök med branschens nyaste teknologier.

Under ditt tredje år koncentrerar du dig på biämnesstudier som stöder din personliga studieväg. Under det tredje året genomför du också ditt lärdomsprov, som är ett självständigt forskningsarbete med relaterat akademiskt skrivande.

Mer information om utbildningens innehåll i studieguide 2020-2022 (på finska).

Lärdomsprov

Du genomför ditt lärdomsprov under ditt tredje år under lärdomsprovsseminariet, och du slutför det självständigt under vårterminen. Ditt lärdomsprov kan vara antingen praktik- eller teoribetonat, men i båda fallen innehåller det en skriftlig studie. Ett typiskt lärdomsprov är ett självständigt design- eller konstprojekt med ett kommunikationsperspektiv som baserar sig på studerandens egna utgångspunkter. I den skriftliga delen berättar du om de motiv, förebilder, modeller och/eller teorier som påverkat ditt arbete, de bakgrundsundersökningar du gjort för arbetet samt de arbetsskeden, tekniker och val som krävdes under produktionen.

Internationalisering

Den studerande kan välja utbytesstudier vid en utländsk högskola eller praktik utomlands. Den studerande har även möjlighet att delta i internationella verkstäder och kurser som arrangeras inom utbildningsprogrammet. Institutionen får årligen ta emot ett flertal besök av internationella lärare och utbytesstuderande.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat