Koulutustarjonta

Visuaalisen viestinnän muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Ihmisten yhteiselämä ei toimi ilman viestintää, josta jatkuvasti suurempi osa on visuaalisessa muodossa. Visuaalista viestintää ovat kuvien lisäksi myös tekstin typografinen muotoilu sekä kaikki tavat, joilla kuva ja teksti yhdistyvät luodakseen merkityksiä ja viestejä. Visuaalisen viestinnän muotoilun opinnoissa sinusta kasvaa näiden alueiden tekijä ja asiantuntija.
visual

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2021

Koulutuksen tavoite

Ihmisten yhteiselämä ei toimi ilman viestintää, josta jatkuvasti suurempi osa on visuaalisessa muodossa. Visuaalista viestintää ovat kuvien lisäksi myös tekstin typografinen muotoilu sekä kaikki tavat, joilla kuva ja teksti yhdistyvät luodakseen merkityksiä ja viestejä. Visuaalisen viestinnän muotoilun opinnoissa sinusta kasvaa näiden alueiden tekijä ja asiantuntija. Asiantuntemuksesi perustuu graafisen suunnittelun taitoihin, kommunikaation ja erilaisten medioiden ymmärrykseen, tekniseen ja teknologiseen osaamiseen sekä jatkuvaan keskusteluun historian ja nykyhetken suhteesta.  

Visuaalinen kulttuuri rakentaa sitä kuvaa, joka meillä ihmisinä ja yhteisöinä itsestämme on. Jotta ymmärryksemme erilaisista todellisuuksista kehittyisi, myös visuaalisen viestinnän muotoilijoiksi tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Suunnittelijalle ei siis ole yhtä muottia. Sinulla tulee kuitenkin olla into ja halu ilmaista ajatuksia kuvallisesti ja sanallisesti, visualisoida ilmiöitä, ymmärtää tarinankerrontaa, välittää tietoa sekä vaikuttaa ympäröivään maailmaan. 

Koulutusohjelmassa opit hallitsemaan graafisen suunnittelun perustaidot kuten typografian, taiton ja erilaiset visualisoinnit. Niiden lisäksi kehität rohkeuttasi kokeilla ja omaksua uusia tekniikoita ja teknologioita viestinnällisten ideoiden toteutukseen, olivatpa ne analogisia tai digitaalisia. Tutustut visuaalisen viestinnän historiaan ja teoriaan, muotoilun vaikutuksiin sekä kriittisiin keskusteluihin niiden ympärillä.  

Koulutusohjelma antaa sinulle hyvän pohjan sekä työskentelyyn suunnittelijana että alan maisteriopintoihin. Ohjelmastamme valmistuu itsenäisiä ja ennakkoluulottomia ajattelijoita ja välineensä tuntevia suunnittelijoita. Sellaisena liityt joukkoon aktiivisia toimijoita, jotka muotoilun ja viestinnän keinoin kykenevät esittämään kriittisiä kysymyksiä, kehystämään ongelmia sekä ehdottamaan niihin ratkaisuja.

Uramahdollisuudet

Koska visuaalista viestintää tarvitaan lähes kaikkialla, alan koulutus antaa hyvin laajat ammatilliset mahdollisuudet. Opinnoista valmistuneet työskentelevät esimerkiksi graafisen muotoilun, journalismin, tiedon visualisoinnin, visuaalisen kerronnan, tuotesuunnittelun, palvelumuotoilun, pakkausmuotoilun, kirjasuunnittelun, kirjainmuotoilun, markkinointiviestinnän, muodin, digitaalisten palveluiden, pelisuunnittelun, sarjakuvan, animaation, kuvituksen tai taiteenparissa. Työpaikkoja tarjoavat niin yritykset, julkinen sektori kuin järjestökenttäkin. Merkittävä osa visuaalisen viestinnän muotoilijoista toimii freelancerina ja/tai yrittäjinä vähintään jossakin vaiheessa työuraansa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijana saat kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskeluoikeuden Visual Communication Design -maisteriohjelmaan, joka on kansainvälinen ja englanninkielinen. Kandidaatin tutkinto antaa sinulle hyvän pohjan myös muihin alaa lähellä oleviin opintoihin. Tällaisia voivat olla vaikkapa uuden median, muotoilujohtamisen, kestävän kehityksen tai kuratoinnin maisteriopinnot Aalto-yliopistossa. Nämä kaikki ja monet muut voivat tarjota sinulle erikoistumisalueen visuaalisen viestinnän muotoilun kentällä. Moni ohjelmasta valmistunut jatkaa erilaisiin maisteriopintoihin myös Suomen ulkopuolella.  

Koulutuksen sisältö

Pääaineessa opiskellaan graafista suunnittelua sekä visuaalisen viestinnän käytäntöjä, teoriaa ja kriittistä ajattelua. Oppiva yhteisö kannustaa luoviin kokeiluihin, vertaisoppimiseen sekä oman praktiikan ja asiantuntijuuden paikantamiseen laajalla visuaalisen viestinnän kentällä. Opinnot rohkaisevat jatkuvaan oppimiseen ja uuden omaksumiseen, sillä ala on jatkuvasti sidoksissa aikansa teknologioihin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ohjelman kansainväliset verkostot tarjoavat mm. työpajoja, vaihto-opiskelumahdollisuuksissa ja erilaisia yhteistyöprojekteja.  

Ensimmäisen opiskeluvuoden Väline-kurssimoduulit antavat sinulle kattavan työkalupakin ja ammatillisen sanaston. Opinnot koostuvat graafisen suunnittelun ydinalueista ja risteyttävät sekä uusia että vanhoja medioita ja teknologioita. Ne sisältävät mm. koodausta, liikkuvaa grafiikkaa, typografiaa, taittoa ja valokuvausta, kuvitusta, kohopainoa ja serigrafiaa. Perehdyt alan historiaan tekemisen kautta ja kehität omaa ilmaisuasi ja visualisointitaitojasi ajankohtaisin tekniikoin. 

Toisen opintovuoden Koe-kurssimoduulit perehdyttävät sinut kokeilevaan ja omaehtoiseen tekemiseen suunnittelun eri alueilla. Nämä opintojaksot ovat soveltavia: niissä suunnittelun työkalut ja käytännöt liitetään teoreettisiin viitekehyksiin sekä vaihtuviin, ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Alat hahmottaa visuaalisen viestinnän moninaisena vaikuttamisen, tiedon visualisoinnin, vastuullisen ja kriittisen suunnittelun sekä aktivismin kenttänä. Täällä teet myös kokeiluja alalla vasta orastavilla teknologioilla. 

Kolmantena vuonna keskityt omaa yksilöllistä opintopolkuasi tukeviin sivuaineopintoihin. Tämän vuoden aikana teet myös kandidaatin opinnäytteen, joka on itsenäistä, tutkivaa tekemistä sekä tähän liittyvää akateemista kirjoittamista.  

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä lukuvuoden 2020-2022 opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Teet opinnäytteesi kolmantena opiskeluvuonna opinnäyteseminaarissa ja viimeistelet sen kevätlukukaudella itsenäisesti. Opinnäytteesi voi olla joko käytäntö- tai teoriapainotteinen, mutta se sisältää molemmissa tapauksissa kirjallisen tutkielman. Tyypillinen opinnäyte on omaehtoinen, opiskelijan omista lähtökohdista rakentuva suunnittelu- tai taideprojekti, jossa on viestinnällinen näkökulma. Kirjallisessa osuudessa kerrot työskentelyysi vaikuttaneista motiiveista, esikuvista, malleista ja/tai teorioista, työtä varten tekemästäsi taustatutkimuksesta sekä produktion vaatimista työvaiheista, tekniikoista ja valinnoista.

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi lähteä opintojensa aikana opiskelijavaihtoon johonkin ulkomaiseen korkeakouluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Opiskelija voi myös suorittaa koulutusohjelman itse järjestämiä kansainvälisiä työpajoja ja kursseja. Pääaineessa vierailee vuosittain runsaasti kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu