Utbildningsutbud

Inredningsarkitektur, konstkandidat och magister

Den byggda närmiljön är utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur inom den referensram som levnadsvanor, boende och kultur utgör. Inredningsarkitekturen lägger vikten vid utformningen av interiörer och möbler som är människonära, upplevelsemässigt rika, estetiskt högklassiga och helhetsmässigt hållbara.

Syftet med den treåriga utbildningen som leder till konstkandidatexamen är att göra studeranden förtrogen med inredningsarkitekturens verksamhetsmiljö, uppdragsfält, planeringsprocess, metoder och redskap. Målet är att utveckla ett personlig konstnärligt uttryck och en personlig designeridentitet. Studierna stöder förmågan till kreativ problemlösning, teoretiskt och kritiskt tänkande, lärande genom att göra och samarbetsförmåga.

Inredningsarkitekterna är sakkunniga i utformning av den byggda närmiljön. De arbetar med inredning och design av interiörer för liv och boende, arbete, service och fritid, med industriell möbeldesign och konceptdesign. En kandidatexamen i inredningsarkitektur ger kompetens för planeringsuppdrag inom branschen som assistent och för magisterstudier, som ger den egentliga kompetensen i inredningsarkitektur
Aalto University, photo Unto Rautio

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Opetussuunnitelma 2022-2024 - Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi)

Utbildningens mål

Utgångspunkten i huvudämnet inredningsarkitektur är den närmiljö som formas av människans verksamhet, levnadsvanor och kultur. Inredningsarkitekturen lägger vikt vid utformning av interiörer och möbler ur ett människonära, upplevelsebaserat, estetiskt högklassigt och genomgående hållbart perspektiv.

Inredningsarkitekter är experter på planering av den byggda närmiljön. De arbetar med design av interiörer för boende, arbete, service och fritid samt med industriell möbeldesign och konceptdesign.

Kunskaper

Efter att ha avlagt kandidatexamen med inredningsarkitektur som huvudämne har den studerande

  • grundkunskaper i design av interiörer och möbler ur ett konstnärligt, vetenskapligt, produktionsmässigt och användarorienterat perspektiv
    • förståelse för designverksamhet och för ljuset, färger och material som en del av rummet.

Karriärmöjligheter

Konstkandidater med inredningsarkitektur som huvudämne har färdigheter att arbeta med planeringsuppdrag inom branschen som assistenter.  Kandidatexamen ger behörighet för fortsatta studier i magisterprogrammen inom utbildningsområdet för konst.

Utbildningens innehåll

Kandidatstudierna i inredningsarkitektur består av gemensamma studier, ett huvudämne, ett biämne och fritt valbara studier. Utbildningen grundar sig på vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet samt yrkespraxis inom branschen. Undervisningen lägger vikt vid konkreta övningsarbeten och eget arbete i teckningssalar och verkstäder.

De gemensamma studierna omfattar studier i konst, språk och kommunikation. Huvudämnet ge insikter i inredningsarkitekturens grunder. Det består av studier i utformningen av interiörer och möbler. I studierna ingår arkitekturens och inredningsarkitekturens historia samt visuell kommunikation och digitala verktyg. Genom biämnet och de valfria studierna kan studeranden inrikta sin profil enligt sina intressen. Under det tredje studieåret ska studeranden göra ett lärdomsprov inom det område som hen har fördjupat sig i. Studeranden ska på våren under sitt första studieår planera sina valbara kurser och utarbeta en individuell studieplan (ISP) tillsammans med den handledande läraren.

Mer information om innehållet i utbildningen hittar du i studieguiden 2022-2024

 

Internationalisering

Huvudämnesstuderande uppmuntras att söka sig till internationella utbytesstudier, arbetspraktik utomlands samt till att delta i internationella utställningar och tävlingar.

Kriterier

Antagningen till studier som leder till kandidatexamen sker genom ett urvalsprov i två delar. Den begåvning och lämplighet för branschen som sökande visat i urvalsprovet är av avgörande betydelse i urvalsprocessen. Till huvudämnesstuderande antas de som har förmågan att gestalta rum, strukturer och olika funktioner som hör livet till på ett helhetsmässigt sätt.  Studeranden bör ha en personlig konstnärlig vision och färdighet för heltidsstudier på universitetsnivå.

Den som har antagits till huvudämnesstudier i inredningsarkitektur inom kandidatprogrammet i konst, design och arkitektur har rätt att direkt fortsätta sina studier i magisterprogrammet Interior Architecture.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelmassa opiskelusta

Posti lobby
News
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

Finnish TV’s Big Brother house facilities are designed for residents, as well as viewers

Aalto University's master's students in interior design created the BB house design.

News

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat