Koulutustarjonta

Sisustusarkkitehtuuri, taiteen kandidaatti ja maisteri

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien kolmivuotisten opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija sisustusarkkitehtuurin toimintaympäristöön, tehtäväkenttään, suunnitteluprosessiin, menetelmiin ja työvälineisiin. Tavoitteena on oman taiteellisen ilmaisun ja suunnittelijaidentiteetin kehittäminen. Opinnot tukevat myös opiskelijan luovaa ongelmanratkaisukykyä, tutkimuksellista ja kriittistä ajattelua, tekemisen kautta oppimista ja yhteistyötaitoja.

Sisustusarkkitehdit ovat rakennetun ympäristön lähimittakaavan suunnittelun asiantuntijoita, jotka työskentelevät elämisen, työnteon, palvelujen ja vapaa-ajan tilojen suunnittelun, teollisen kalustesuunnittelun ja konseptisuunnittelun parissa. Sisustusarkkitehtuurin kandidaatin tutkinto antaa valmiudet alan avustaviin suunnittelutehtäviin ja maisteriopintoihin, joiden kautta voi saada varsinaisen sisustusarkkitehdin pätevyyden.
Aalto University, photo Unto Rautio

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Opetussuunnitelma 2022-2024 - Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi)

Koulutuksen tavoite

Sisustusarkkitehtuurin pääaineessa lähtökohtana on elämisen lähiympäristö ymmärrettynä ihmisten toiminnan, elämäntapojen ja kulttuurin kautta. Sisustusarkkitehtuuri painottuu ihmislähtöisten, kokemuksellisten, esteettisesti korkeatasoisten ja kokonaisvaltaisesti kestävien tilojen ja kalusteiden suunnitteluun.

Sisustusarkkitehdit ovat rakennetun ympäristön lähimittakaavan suunnittelun asiantuntijoita, jotka työskentelevät elämisen, työnteon, palvelujen ja vapaa-ajan tilojen suunnittelun, teollisen kalustesuunnittelun ja konseptisuunnittelun parissa.

Sisältötavoitteet

Sisustusarkkitehtuurin opiskelija

  • on perehtynyt tila- ja kalustesuunnittelun perusteisiin taiteellisesta, tutkimuksellisesta, tuotannon ja käyttäjien näkökulmasta.
  • hahmottaa suunnitteluun liittyvät toiminnot ja valon, värit ja materiaalit osana tilaa.

Taitotavoitteet

Taiteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija

  • osaa suunnitella taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tila- ja kalustekonsepteja sekä ratkaisuja.
  • hallitsee mitoituksen ja rakenteiden periaatteet.
  • tuntee muotoilu- ja rakennusalan käsitteet.
  • ymmärtää sisustusarkkitehtuurin ajankohtaisena ja omat juurensa tunnistavana ilmiönä.

Akateemiset taidot

Opiskelija osaa yhdistää taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun sekä hyödyntää niitä toiminnassaan.

Koulutuksen sisältö

Sisustusarkkitehtuurin kandidaattiopinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, pääaineesta, sivuaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutus perustuu tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Opetuksessa painotetaan konkreettisia harjoitustöitä ja itse tekemistä piirustussaleissa ja pajatiloissa.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvat taide-, kieli- ja viestintäopinnot. Pääaineessa opitaan sisustusarkkitehtuurin perusteet. Se koostuu tila- ja kalustesuunnittelun opinnoista. Opintoihin sisältyvät myös arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin historia sekä visuaalinen viestintä ja digitaaliset työvälineet. Sivuaineen ja valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan kiinnostuksensa mukaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana. Opiskelija suunnittelee ensimmäisen vuoden keväällä valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Sisustusarkkitehtuuri 2022-2024 - Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi)

Uramahdollisuudet

Sisustusarkkitehtuurin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet toimia alan avustavissa suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiuden jatkaa opintoja taiteiden koulutusalan maisteriohjelmissa.

Sisustusarkkitehtuurin kandidaattiopinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, pääaineesta, sivuaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutus perustuu tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Opetuksessa painotetaan konkreettisia harjoitustöitä ja itse tekemistä piirustussaleissa ja pajatiloissa.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvat taide-, kieli- ja viestintäopinnot. Pääaineessa opitaan sisustusarkkitehtuurin perusteet. Se koostuu tila- ja kalustesuunnittelun opinnoista. Opintoihin sisältyvät myös arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin historia sekä visuaalinen viestintä ja digitaaliset työvälineet. Sivuaineen ja valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan kiinnostuksensa mukaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana. Opiskelija suunnittelee ensimmäisen vuoden keväällä valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät  2022-2024 opinto-oppaasta

 

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin ja kilpailuihin.

Pääaineen hakukriteerit

Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu kyvykkyys ja alalle soveltuvuus. Pääaineen opiskelijoiksi valitaan hakijoita, joilla on kyky hahmottaa kokonaisvaltaisesti tiloja, rakenteita ja elämiseen liittyviä toimintoja. Opiskelijalla tulee olla persoonallinen taiteellinen näkemys ja kyky yliopistotasoiseen, kokopäiväiseen opiskeluun.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan sisustusarkkitehtuurin pääaineeseen hyväksytyillä on oikeus jatkaa suoraan Interior Architecture -maisteriohjelmaan.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelmassa opiskelusta

Postin aulatila, jonka toiminnallisuutta opiskelijat kehittivät palvelumuotoilun keinoin
Uutiset
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

BB-talon tilat suunnitellaan asukkaiden lisäksi katsojille

Juuri avatun Big Brother -talon suunnittelusta vastaavat Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelijat.

Uutiset

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu