Utbildningsutbud

Business Analytics, Master of Science (Economics and Business Administration)

Magisterprogrammet Business Analytics förenar på ett unikt sätt ledarskaps-, affärsverksamhets- och teknologistudierna. Programmet är arbetslivsorienterat och svarar mot branschens och framtidens behov. De utexaminerade är innovativa ledare och experter på hållbar utveckling. Studierna på programmet ger en gedigen förmåga till databaserat beslutsfattande och analytiskt tänkande och öppnar möjligheter till sakkunniguppgifter på många områden.
Two Aalto University students on the campus in Otaniemi.

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Business Analytics förenar på ett unikt sätt ledarskaps-, affärsverksamhets- och teknologistudierna. Programmet är arbetslivsorienterat och svarar mot branschens och framtidens behov. De utexaminerade är innovativa ledare och experter på hållbar utveckling. Studierna på programmet ger en gedigen förmåga till databaserat beslutsfattande och analytiskt tänkande och öppnar möjligheter till sakkunniguppgifter på många områden. På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland och som trea i Norden.

Den högklassiga undervisningen och forskningen ger utexaminerade från programmet:

En djupgående kunskap om avancerad analytik och hur insikterna i affärsverksamhet kan utnyttjas. De utexaminerade har breda kunskaper om databaserat beslutsfattande och problemlösning i företagsverksamhet.

En holistisk förståelse för hållbar utveckling. De utexaminerade är experter på hållbar och effektiv affärsverksamhet och beslutsfattande.

Nödvändiga färdigheter i ledarskap. De utexaminerade är skickliga ledare och utmärkta kommunikatörer.

Förmåga till kritiskt tänkande och analytiskt beslutsfattande. De utexaminerade fattar beslut baserade på forskningsrön, kritiskt tänkande och fakta.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Business Analytics omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

 • Studier i affärsanalys, såsom analys, programmering och datahantering (60 sp), inklusive pro-gradu avhandling (30 sp)
 • Inriktning på analys av marknadsföring, leveranskedjor, bokföring eller personaladministration (30 sp)
 • Valbara studier (15 sp)
 • Studentutbyte eller praktik (15 sp)
Master's Programme in Business Analytics

The world really needs solution-oriented experts who understand and explain technical details and connect analytics with business needs.

Alena Pasynkova, student

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Andelen internationella studerande uppgår till ca 40 % av alla studerande på programmet. Studierna ger de utexaminerade utmärkta färdigheter att verka i en internationell miljö.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på experter i analytik med en djupgående förståelse för affärsverksamhet. De kurser som genomförs i samverkan mellan företag och alumner ger studerandena möjlighet att arbeta med uppgifter i verkliga livet och bilda nätverk med sakkunniga på området. Merparten av studerandena gör sitt examensarbete som uppdrag åt industrin. I magisterprogrammet Business Analytics kan studeranden skräddarsy sin studiestig och sin specialinriktning. Möjliga roller för utexaminerade är exempelvis:

 • Business Analyst / Business Intelligence Specialist
 • Analytics / M&A Consultant
 • Quantitative Marketing Analyst
 • Product Analyst
 • Business Controller
 • Data Scientist

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Business Analytics en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handels högskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för informations- och serviceekonomi sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-informations-och-serviceekonomi

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Webinar | Business Analytics

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Business Analytics? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, kursinnehåll, karriärmöjligheter och mycket mer!

Titta på inspelningen
Students working together. Photo: Roope Kiviranta

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Business Analytics are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

To be considered for admission the applicant must have
completed at least 18 ECTS credits of studies that give ability to
start the advanced studies in the programme. The credits
completed in the following subjects, or subjects that the Aalto
University School of Business considers to be corresponding,
may be considered: Analytics, Management Science,
Information Systems Science, Computer Science, Business
Mathematics and Statistics. Theses or internships cannot be
included in these credits. The previous credits in the core area of
the programme giving the ability to start the advanced studies
are assessed by a representative of the programme.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

Please Note! Remember to submit course descriptions for the required previous studies. 

If your previous studies were evaluated in other scale than the ECTS then you need to attach an informal description regarding the evaluation scale to the application.

Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than
3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Amount and weighted GPA of previous studies
Admission requirements Amount and weighted GPA of previous studies giving the
to start the advanced studies. Applicants with a weighted
of previous studies giving the ability to start the advanced
studies lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements The letter is written in English and the maximum length
letter is 4000 characters (including space characters).
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality not critical

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Previous studies
Admission requirements

Required previous studies

 To be considered for admission the applicant must have
completed at least 24 ECTS credits of such studies that give
ability to start the advanced studies in the programme. The
credits completed in the following subjects, or subjects that the
Aalto University School of Business considers to be
corresponding, may be considered: Analytics, Management
Science, Information Systems Science, Computer Science,
Business Mathematics and Statistics. Theses or internships
cannot be included in these credits. The previous credits in the
core area of the programme giving the ability to start the
advanced studies are assessed by a representative of the
programme.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)

Please Note! Remember to submit course descriptions for the required previous studies. 

If your previous studies were evaluated in other scale than the ECTS then you need to attach an informal description regarding the evaluation scale to the application.

Academic performance  
What is evaluated? Overall evaluation of previous studies
Admission requirements Applicants must demonstrate good academic performance.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Amount and weighted GPA of previous studies
Admission requirements Amount and weighted GPA of previous studies giving the ability
to start the advanced studies. Applicants with a weighted GPA
of previous studies giving the ability to start the advanced
studies lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Standardized tests  
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 600 in GMAT, 555 in GMAT Focus edition or GRE score of 157 verbal reasoning - 158 quantitative reasoning). 
Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability  
What is evaluated?  Motivational letter and CV
Admission requirements The letter is written in English and the maximum length
letter is 4000 characters (including space characters).
Evaluated documents  Motivation letter and CV
Criticality not critical

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Studying at the Aalto campus

Aalto's main campus is an ideal environment for living, studying and leisure. Find out what our beautiful Otaniemi campus has to offer to its student community.

Study at Aalto

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] / [email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat