Services

Tillgänglighetsutlåtande – ansökan om återställande av studierätt på Aalto Service Platform

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aalto Universitetets ansökan om återställande av studierätt på Aalto Service Platform, som är baserad på Salesforce teknologi.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aalto Universitetets ansökan om återställande av studierätt på Aalto Service Platform, som är baserad på Salesforce teknologi. Informationen i utlåtanden baseras på tillgänglighetsinformation beredd av Salesforce.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna tjänst använder Salesforces produkt Experience Cloud, som möter kritiska kraven för nivån WCAG2.1 AA. Produktens tillgänglighet beskrivs i produktens eget tillgänglighetsutlåtande:

Experience Cloud Desktop tillgänglighetsutlåtande

Experience Cloud Web Mobile tillgänglighetsutlåtande

Har du upptäckt ett problem med tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Om du lägger märke till brister gällande tillgängligheten i vår digitala tjänst, så kan du ge feedback till: [email protected]

Vi kommer att svara på din feedback senast inom två veckor. Vi arbetar aktivt för att ta itu med de identifierade tillgänglighetsproblemen.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vil påtala brister i tillgängliheten i vår digitala tjänst. Det kan ta 14 dagar inom du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglihet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillgä[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000

Detta utlåtande bereddes den 1 juni 2022.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: