Palvelut

Kansallinen mittanormaalilaboratorio

Aallon kansallinen mittanormaalilaboratorio keskittyy optisen säteilyn mittauksiin tarkimmalla mahdollisella tasolla.
Large xenon lamp.

VTT MIKES Metrologia on nimennyt Aalto-yliopiston Mittaustekniikan tutkimusryhmän optisten suureiden kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi. Tutkimusryhmä on näin vastuussa optisten suureiden, kuten spektrisen irradianssin, valovirran, ja spektrisen läpäisyn, realisoinnista ja ylläpidosta Suomessa. Kansallinen mittanormaalilaboratorio tarjoaa jäljitettävyyden suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille erilaisten kalibrointipalveluiden avulla. Lisäksi tutkimusryhmä kehittää jatkuvasti mittalaitteistojaan pienentääkseen mittausepävarmuuksia ja voidakseen tarjota uusia mittauspalveluja asiakkaille. Tutkimus ja kalibrointipalvelut Aallon kansallisessa mittanormaalilaboratoriossa on jaettu kolmeen päähaaraan: radiometria, fotometria, ja spektrofotometria.

Radiometria keskittyy sähkömagneettisen säteilyn mittaamiseen. Aallon kansallinen mittanormaalilaboratorio tarjoaa kalibrointi- ja karakterisointipalveluita sekä säteilylähteille että -mittareille. Laboratoriolla on mittalaitteistoja muun muassa spektrisen irradianssin kalibrointilamppujen, aurinkopaneelien ja hyperspektristen kameroiden karakterisointiin sekä hienostunut lasermittalaitteisto mittareiden ja materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen.

Fotometria käsittelee valon mittaamista tavalla, joka vastaa ihmisen näköaistimusta. Aallon kansallisella mittanormaalilaboratoriolla on halkaisijaltaan 1.65-metrinen integroiva pallo valonlähteiden valovirta- ja valotehokkuusmittauksiin, 8-metrinen optinen kisko valovoima- ja valaistusvoimakkuuskalibrointeihin sekä integroivaan palloon perustuva lähde luminanssimittauksiin. Fotometrian tutkimus laboratoriossa painottuu yhä enemmän ledimittausten tarkkuuden parantamiseen.

Spektrofotometria keskittyy materiaalien ja kappaleiden, kuten optisten suodattimien ja diffuuserien, optisten ominaisuuksien mittaamiseen. Aallon kansallisella mittanormaalilaboratoriolla on käytössä useita goniometrejä läpäisevien, heijastavien ja fluoresoivien näytteiden kulma- ja spektristen ominaisuuksien määrittämisen sekä erilaisia spektrofotometrejä esimerkiksi suodatinkalibrointeihin.

Yksityiskohtaista tietoa mittanormaalilaboratorion palveluista ja tutkimusprojekteista löytyy Mittaustekniikan tutkimusryhmän sivuilta. Lisätietoa laboratorion kalibrointipalveluista löytyy täältä.

Tätä palvelua tarjoaa:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: