Services

Lägg till ett konto i Thunderbird

Microsoft Outlook erbjuder den bästa upplevelsen av Aalto e-post.

Microsoft Outlook erbjuder den bästa upplevelsen av Aalto e-post. Denna applikation är dock inte tillgänglig för alla operativsystem. I så fall kan du använda Microsoft Outlook online (outlook.office.com) eller exempelvis Mozilla Thunderbird.

Aalto IT stöder Thunderbird enligt “Best effort” -praxis, men att använda Thunderbird som den huvudsakliga applikationen för e-post rekommenderas inte.

Endast Thunderbird version 77.0b1 eller senare stöder Aalto moln-epost.

Att lägga till ett konto

Kontrollera först att din flerstegs-autentikering (MFA) fungerar, och att din moln-inbox är användbar vid https://outlook.office.com

1. Öppna Thunderbird och välj Fil.

2. Klicka Ny.., och välj sedan Existerande Konto.

3. Ge ditt namn och din e-post -address, klicka sedan Konfigurera manuellt…

Configure manually

4. Klicka Avancerade inställningar.

Advanced config

5. Ge inställingarna för servern 

Server settings in

6. och även den utgående serverns inställningar.

Thunderbird server settings out

Om den utgående servern inte är korrekt, klicka på nytt i övre vänstra hörnet → (ditt konto-namn) fö[email protected] → Server Settings → Outgoing Server (SMTP) i nedre delen av fönstret → nerfällnings-meny → "fö[email protected] - outlook.office365.com"

7. Ställ in kataloger

Klienter inställda med Microsoft Exchange -protokoll använder speciella kataloger för flera av de primära post-katalogerna. Vi rekommenderar att du ställer in Thunderbird att använda samma kataloger. Detta gör det klarare om du använder web-klienten för Office 365 eller en mobil-klient som använder Exchange-protokoll.

7.1. Höger-klicka ditt Aalto-konto och välj "Subscribe..." från nerfällnings-menyn

7.2. Märk rutorna bredvid dessa kataloger: "Drafts | Deleted Items | Sent Items"

7.3. Klicka Subscribe.

7.4. Klicka OK.

7.5. Höger-klicka ditt Aalto-konto och välj "Settings..." från nerfällnings-menyn

7.6. Under ditt Aalto-konto, välj "Server Settings".

7.7. I sektionen 'Server Settings | When I delete a message', välj "Move it to this folder:" och välj katalogen "Deleted Items" i text-lådan.

7.8. Under ditt Aalto-konto, välj "Copies & Folders".

7.9. Om du vill ha lokala kopior av de sända meddelandena, välj i sektionen 'When sending messages, automatically | Place a copy in:' alternativet "Other", och välj katologen "Sent Items" i text-lådan intill.

7.10. Säkerställ att "Drafts"-katalogen är vald i ditt Aalto-konto under 'Drafts and Templates'.

7.11. Klicka OK.

8. Starta om Thunderbird.

Valfritt:

Server-inställningar -> Avancerat -> välj bort “Show only subscribed folders”

This service is provided by:

IIT-tjänster

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat