Studera vid Aalto

Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska

Av dem som söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom Aalto-universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska. Av sökande på det ekonomiska utbildningsområdet krävs språkkunskaper i finska. Noggrannare information och utsatta tider finns på Studieinfo (endast på finska). 

De som söker i den gemensamma ansökan på hösten bör leverera intyg över språkkunskaper senast 13.11.2020 kl. 15.00. 

Sökande som avlagt examen som ger högskolebehörighet före 2020 skall leverera intyg över språkkunskaper senast 8.4.2020 kl. 15.00.

Sökande som uppnår ansökningsbehörighet under våren 2020

Konstnärliga och tekniska områdena

  1. den sökande ska påvisa sina språkkunskaper senast 15.7.2020 kl. 15.00

Det ekonomiska området

  1. sökande som avlägger finsk studentexamen: den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska 12.5.2020 vid betygsantagning och 5.6.2020 vid antagningen på basis av urvalsprov
  2. sökande som avlägger IB- eller EB-examen: den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska senast den.15.7.2020 kl. 15.00
  3. sökande som avlägger en yrkesinriktad examen: den sökande ska påvisa sina kunskaper i finska senast 8.4.2020 (preliminära värderingar)

Om du har fått din skolbildning i grundskolan, gymnasiet eller yrkesskola på svenska eller finska är du språkligt behörig (ett godkänt vitsord i finska/svenska som modersmål på grundskolans avgångsbetyg). I andra fall bör du bevisa tillräckliga kunskaper i svenska eller finska på något av följande sett:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat