Studera vid Aalto

Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska

Språkkrav i de inhemska språken i finsks- och svenskpråkiga kandidatutbildningar (uppdaterad 26.3.2019)
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Av dem som söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom Aalto-universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska. Av sökande på det ekonomiska utbildningsområdet krävs språkkunskaper i finska. Noggrannare information och utsatta tider finns på Studieinfo (endast på finska). 

Språkkunskaper i gemensamma ansökan höst 2020

Andra gemensamma ansökan våren 2021

Intyg över tillräckiga kunskaper i andra gemensamma ansökan våren 2021 ska levereras senast 7.4.2021 kl. 15.00.  

Ett undantag är sökande som påvisar sina kunskaper med en examen som avlägs under våren 2021:

 • Finländsk studenexamen våren 2021
  • I betygsantangningen ska språkkunskaper påvisas senast 18.5.2021
  • I urvalsprovantagningen ska språkkunskaper påvisas senast 18.6.2021
 • IB-, EB- eller DIA-examen våren 2021
  • Språkkunskaper påvisas med en preliminär värdering senast 7.4.2021 kl. 15.00
  • Information om slutliga IB- och EB-vitsord ska levereras senast 16.7.2021 kl. 15.00.​​​​​
 • Finländsk yrkesexamen våren 2021
  • ​​​​​​​Språkskunspaker ska påvisas senast 18.6.2021 
 • Andra examen som avläggs våren 2021​​​​​​​
  • Språkkunskaper påvisas med en preliminär värdering senast 7.4.2021 kl. 15.00​​​​​​​
  • Slutliga examensbetyg ska levereras senast 16.7.2021 kl. 15.00

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat