Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska

Av dem som söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom Aalto-universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska.

Sökande som avlagt examen som ger högskolebehörighet före 2020 skall leverera intyg över språkkunskaper senast 8.4.2020 kl. 15.00.

För de som avlägger examen 2020 bekräftas datumet senare. 

Om du har fått din skolbildning i grundskolan, gymnasiet eller yrkesskola på svenska eller finska är du språkligt behörig (ett godkänt vitsord i finska/svenska som modersmål på grundskolans avgångsbetyg). I andra fall bör du bevisa tillräckliga kunskaper i svenska eller finska på något av följande sett:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat