Studera vid Aalto

Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska

Språkkrav i de inhemska språken i finsks- och svenskpråkiga kandidatutbildningar
(uppdaterad 26.10.2021)
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Av dem som söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom Aalto-universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska. Av sökande på det ekonomiska utbildningsområdet krävs språkkunskaper i finska. Noggrannare information och utsatta tider finns på Studieinfo (endast på finska). 

Andra gemensamma ansökan våren 2022

Intyg över tillräckiga kunskaper i andra gemensamma ansökan våren 2022 ska levereras senast 6.4.2022 kl. 15.00.  

Ett undantag är sökande som påvisar sina kunskaper med en examen som avlägs under våren 2022:

 • Finländsk studenexamen våren 2022
  • I betygsantangningen ska språkkunskaper påvisas senast 17.5.2022
  • I urvalsprovantagningen ska språkkunskaper påvisas senast 17.6.2022
 • IB-, EB- eller DIA-examen våren 2022
  • Språkkunskaper påvisas med en preliminär värdering senast 6.4.2022 kl. 15.00
  • Information om slutliga IB- och EB-vitsord ska levereras senast 15.7.2022 kl. 15.00.​​​​​
 • Finländsk yrkesexamen våren 2022
  • Språkskunspaker ska påvisas senast 17.6.2022 
 • Andra examen som avläggs våren 2022​​​​​​​
  • Språkkunskaper påvisas med en preliminär värdering senast 6.4.2022 kl. 15.00​​​​​​​
  • Slutliga examensbetyg ska levereras senast 15.7.2022 kl. 15.00

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat