Studera vid Aalto

Påvisande av språkkunskaper i svenska eller finska för kandidatansökan

På denna sida hittar du språkkraven för de svensk- och finskspråkiga kandidatutbildningarna samt viktiga datum och anvisningar för hur du påvisar dina språkkunskaper.
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Om du söker till svensk- eller finskspråkiga kandidatutbildningar inom det tekniska eller konstnärliga området krävs det tillräckliga språkkunskaper i svenska ELLER finska. Om du söker till kandidatutbildningen inom det ekonomiska området krävs det tillräckliga språkkunskaper i finska (se Studieinfo för mer information (endast på finska)).

Andra gemensamma ansökan våren 2024 och ansökan via öppna universitetet 2024

Om ett separat intyg för språkkunskaper behövs för din ansökan så ber ansökningsblanketten dig bifoga intyget på blanketten.

Intyg över tillräckliga språkkunskaper i den andra gemensamma ansökan och ansökan via öppna universitetet våren 2024 ska lämnas in senast då tiden för inlämnande av bilagor går ut 3.4.2024 före kl. 15.00. Ett undantag är sökande som påvisar sina kunskaper med en examen som avläggs under våren 2024:

 • Finländsk studentexamen våren 2024
  • I betygsantagningen ska språkkunskaper påvisas senast 14.5.2024 (prestationen som påvisar dina språkkunskaper ska synas som färdig i studieregistret)
  • I urvalsprovsantagningen ska språkkunskaper påvisas senast 14.6.2024 (prestationen som påvisar dina språkkunskaper ska synas som färdig i studieregistret)
 • IB-, EB- eller DIA-examen våren 2024
  • Språkkunskaper ska påvisas med en förhandsbedömning (preliminära vitsord) som du fått av din utbildningsanstalt senast 3.4.2024 före kl. 15.00
  • Information om slutliga IB- och EB-vitsord ska levereras senast 11.7.2024 före kl. 15.00
 • Finländsk yrkesexamen våren 2024
  • Språkkunskaper ska påvisas senast 14.6.2024 (prestationen som påvisar dina språkkunskaper ska synas som färdig i studieregistret)
 • Andra examen som avläggs våren 2024
  • Språkkunskaper ska påvisas med en förhandsbedömning (preliminära vitsord) som du fått av din utbildningsanstalt senast 3.4.2024 före kl. 15.00
  • Slutliga examensbetyg ska levereras senast 11.7.2024 före kl. 15.00 (högskoleexamen senast 31.7.2024 före kl. 15.00)

Sätt att påvisa språkkunskaper

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: