Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Aalto Bachelor’s Programme in Design – kandidatprogram på engelska ordnas 9.-23.1.2019. De sökande väljs för att avlägga både konstkandidat- och konstmagisterexamen.
students-design-shop-installation

Urvalets tidtabell

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Design -kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens gemensamma ansökan.

Urvalets tidtabell 2019

19.12.2018 Förhandsuppgifterna publiceras
9.1.2019 kl. 8.00 Första ansökningsperioden för vårens gemensamma ansökan börjar
23.1.2019 kl. 15.00

Första ansökningsperioden för vårens gemensamma ansökan slutar

30.1.2019 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för förhandsuppgifterna (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2019 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2019)

Sista inlämningsdag för vitsorden (sökande som avlägger  finländsk yrkesexamen, under våren 2019)

13.3.2019

Information skickas till de sökandena som klarat sig vidare via förhandsuppgifterna

Urvalsprovuppgifterna skickas till de sökande som gått vidare

26.3.2019

Sista inlämningsdag för urvalsprovuppgifterna

Sista inlämningsdag för språktestresultaten

10.4.2019 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet eller de slutliga vitsorden (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2019 bör lämna in de förutsätta vitsorden, till exempel predicted grades)

Sista inlämningsdag för vitsorden (sökande som avlägger finländsk studentexamen, under våren 2019)

18.4.2019 Intervjuinbjudningarna skickas till de sökande senast
24.-29.4.2019 Intervjuer
24.5.2019 Urvalsresultat publiceras senast
6.6.2019 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet (sökande som avlägger finländsk yrkesexamen under våren 2019)
8.7.2019 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats (för dem som blivit antagna före 28.6.2019)
12.7.2019 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2019)
31.7.2019 kl. 15.00 Antagning från reservplatser slutar

 

Vem kan söka?

Alla sökande bör uppfylla  krav på allmän behörighet till högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP) eller Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)  i Finland
  • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

Ansökningsalternativ och kvoter

Inom Aalto universitetets konstnärliga område finns det bara ett kandidatprogram där man studerar på engelska. Under vårens 2019 gemensamma ansökan tas 20 nya studerande in till Aalto Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogrammet.

Mera information om programmet (aalto.fi)

Utbildning i Studieinfo (studieinfo.fi)

Obs! I vårens gemensamma ansökan kan du ansöka till högst ett ansökningsalternativ som leder till kandidatexamen inom Aalto Universitetets konstnärliga område. Ifall du ansöker till Design-kandidatprogrammet under vårens första ansökningstid i den gemensamma ansökan, kan du inte ansöka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område under vårens andra ansökningstid. Valet av ansökningsalternativet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden har slutit.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens första ansökningstid i den nationella gemensamma ansökan till högskolor. I höstens gemensamma ansökan är det inte möjligt att söka till Aalto-universitetets kandidatprogram.

Alla ansökningar görs via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo

Obs! I vårens gemensamma ansökan kan du ansöka till högst ett ansökningsalternativ som leder till kandidatexamen inom Aalto Universitetets konstnärliga område. Ifall du ansöker till Design-kandidatprogrammet under vårens första ansökningstid i den gemensamma ansökan, kan du inte ansöka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område under vårens andra ansökningstid. Valet av ansökningsalternativet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden har slutit.

Urvalet

Urvalet görs på basis av förhandsuppgifterna och urvalsprovsuppgifterna som den sökande har lämnat in samt intervjuerna i andra skedet.   

Förhandsuppgifterna bedöms som godkänt/underkänt. Endast de sökande, vars förhandsuppgifter är godkända inbjuds till övriga skeden av urvalet.  Både urvalsprovsuppgifterna och intervjuerna bedöms på en skala 0-50. Det betyder att det högsta totalpoängantalet är 100 poäng. De sökande rangordnas på basis av totalpoängen från urvalsprovsuppgifterna och intervjuerna.

Ansökan och dess bilagor

De bilagor som krävs vid ansökan bör lämnas in inom de givna tidsfristerna.

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines i ansökningsblanketten. (Uppdaterad 17.12.2018)

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Aalto Bachelor’s Programme in Design -kandidatprogrammets undervisning är på engelska, de sökande bör därför bevisa tillräckliga språkkunskaper i engelska. Särskilt bevis av språkkunskaper behövs inte, ifall den sökande fått sin skolbildning eller har avlagt högskolexamen på engelska i ett EU-/EEA-land, Australien, Irland, Kanada, Nya-Zeeland, Stor-Britannien eller USA. I de övriga fallen kan språkkunskaperna bevisas med vitsordet i engelska i en finländsk studentexamen eller i en internationell studentexamen eller med ett språktestresultat.

Observera, att när du bevisar dina språkkunskaper med ett officiellt språktest, bör det officiella testresultatet vara Ansökningsservicen tillhanda senast 26.3.2019 kl. 15.00.

Engelska språkkunskaper kan bevisas på följande sätt

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Den gemensamma ansökans resultat publiceras via Studieinfo-servicen senast 24.5.2019. Du kan se antagningsresultatet genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Utöver det skickar utbildningsstyrelsen ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande efter 28.6.2019 då alla resultat under vårens gemensamma ansökan har publicerats. 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat