Studera vid Aalto

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Aalto Bachelor’s Programme in Design – kandidatprogram på engelska ordnas 8.-22.1.2020. Ansökningen angår studierna som börjar under hösten 2020. De sökande väljs för att avlägga både konstkandidat- och konstmagisterexamen.
students-design-shop-installation

Urvalets tidtabell

Ansökan till Aalto Bachelor's Programme in Design -kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens gemensamma ansökan.

Urvalets tidtabell 2019

18.12.2019 Förhandsuppgifterna publiceras
8.1.2020 kl. 8.00 Första ansökningsperioden för vårens gemensamma ansökan börjar
22.1.2020 kl. 15.00

Första ansökningsperioden för vårens gemensamma ansökan slutar

29.1.2020 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för förhandsuppgifterna (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar skyldighet att betala läsårsavgifter (alla sökande)

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2020 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2020)

Sista inlämningsdag för språktestresultaten

19.3.2020

Information skickas till de sökandena som klarat sig vidare via förhandsuppgifterna

Urvalsprovuppgifterna skickas till de sökande som gått vidare

3.4.2020 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för urvalsprovuppgifterna

8.4.2020 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för bilagorna som bevisar behörighet eller de slutliga vitsorden (sökande som avlägger IB-, EB- eller RP-/DIA-examen under våren 2020 bör lämna in de förutsätta vitsorden, till exempel predicted grades)

4.5.2020 Intervjuinbjudningarna skickas till de sökande senast
11.-15.5.2020 Intervjuer

27.5.2020

Urvalsresultat publiceras senast

1.6.2020

Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2020)

17.7.2020 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
15.7.2020 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2020)
31.7.2020 kl. 15.00 Antagning från reservplatser slutar
Augusti-september 2020 Studierna inleds med introduktion för nya studerande

 

Vem kan söka?

Alla sökande bör uppfylla krav på allmän behörighet till högskolestudier. Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
  • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier
  • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)

Ansökningsalternativ och kvoter

Inom Aalto universitetets konstnärliga område finns det bara ett kandidatprogram där man studerar på engelska. Under vårens 2020 första gemensamma ansökan tas 20 nya studerande in till Aalto Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogrammet.

Mera information om programmet (aalto.fi)Utbildning i Studieinfo (studieinfo.fi)

Obs! I vårens gemensamma ansökan 2020 kan du ansöka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto Universitetet. Ifall du ansöker till Design-kandidatprogrammet under vårens första ansökningstid i den gemensamma ansökan, kan du inte ansöka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område under vårens andra ansökningstid. Valet av ansökningsalternativet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden har slutit.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos engelskspråkiga kandidatprogram ordnas en gång i året under vårens nationella gemensamma ansökan till högskolor. I höstens gemensamma ansökan är det inte möjligt att söka till Aalto-universitetets kandidatstudier.

Alla ansökningar görs via den nationella Studieinfo-tjänsten. Där hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

Studieinfo.fi
Obs! I vårens gemensamma ansökan 2020 kan du ansöka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto Universitetet. Ifall du ansöker till Design-kandidatprogrammet under vårens första ansökningstid i den gemensamma ansökan, kan du inte ansöka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom Aalto Universitetets konstnärliga område under vårens andra ansökningstid. Valet av ansökningsalternativet är bindande och kan inte ändras efter ansökningstiden har slutit.

Urvalet

Urvalet till Aalto Bachelor's Programme in Design är mångfasig. Urvalet görs på basis av förhandsuppgifterna och urvalsprovsuppgifterna som den sökande har lämnat in samt intervjuerna.   

Förhandsuppgifterna bedöms som godkänt/underkänt. Endast de sökande, vars förhandsuppgifter är godkända inbjuds till övriga skeden av urvalet. Förhandsuppgifterna av de sökande, vars förhandsuppgifterna har bedömts godkända, kommer att bedöms på en skala 0-30. Urvalsprovsuppgifterna bedöms på en skala 0-30 och intervjuerna på en skala 0-40. Det betyder att det högsta totalpoängantalet är 100 poäng. De sökande rangordnas på basis av totalpoängen från förhandsuppgifterna, urvalsprovsuppgifterna och intervjuerna.

Några sökandena kan falla bort efter varje fas.

Ansökan och dess bilagor

De bilagor som krävs vid ansökan bör lämnas in inom de givna tidsfristerna. Varje sökande bör visa sin behörighet att söka genom att lämna in bilagorna som som krävs för att bevisa behörighet. 

Bilagor bifogas vid ansökningsblanketten i Studieinfo, helst som PDF filer. Efter du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines i ansökningsblanketten. 

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Aalto Bachelor’s Programme in Design -kandidatprogrammets undervisning är på engelska, de sökande bör därför bevisa tillräckliga språkkunskaper i engelska. Särskilt bevis av språkkunskaper behövs inte, ifall den sökande fått sin skolbildning eller har avlagt högskolexamen på engelska i ett EU-/EEA-land, Australien, Irland, Kanada, Nya-Zeeland, Stor-Britannien eller USA. I de övriga fallen kan språkkunskaperna bevisas med vitsordet i engelska i en finländsk studentexamen eller i en internationell studentexamen eller med ett officiellt språktestresultat.

Observera, att när du bevisar dina språkkunskaper med ett officiellt språktest, bör det officiella testresultatet vara Ansökningsservicen tillhanda senast 29.1.2020 kl. 15.00.

Engelska språkkunskaper kan bevisas på följande sätt

Andra test än de som är listade nedan godkänns inte. Om en sökande har flera testresultat beaktas det officiella testresultat som är bäst, förutsatt att resultatet är giltigt och inkommer inom tidsfristen. Det går inte att kombinera resultat från olika testgånger (till exempel TOEFL MyBest scores accepteras inte).

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland uppbäras läsårsavgifter från studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Den gemensamma ansökans resultat publiceras via Studieinfo-servicen senast 27.5.2020. Du kan se antagningsresultatet genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Utöver det skickar utbildningsstyrelsen ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande efter 5.6.2020 då alla resultat under vårens gemensamma ansökan har publicerats. Ifall du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten, var god och vänta på att resultatbrevet kommer.

Mera information om resultaten i gemensam ansökan till högskolor (studieinfo.fi)

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativ

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Bachelor's Programme in Design

The Aalto School of Arts, Design and Architecture is one of the most prestigious design schools in the world and the leading design school in Northern Europe. The Bachelor’s Programme in Design prepares students for designing future products, services and systems in a creative and critical manner. Design as a concept is no longer linked to purely physical objects but digital experiences and abstract concepts as well, enhancing its power to shape the world. Thus, students are given the freedom to define themselves as designers, each finding their own ways of working and direction when exploring problems, developing solutions and forming opportunities. After completing their diverse bachelor studies, students are admitted the right to continue their studies in one of the five Master’s Programmes available.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat