Samarbete

Produktutvecklingsprojekt

Produktutvecklingsprojektet (PdP) är en kurs på fem perioder som bjuder in magisterstudenter från alla bakgrunder, dock främst produktion, industridesign och handel, för att ta sig an utmaningar från samarbetsföretag. Grupperna bildas i september och ska leverera en funktionsduglig prototyp på den slutliga galan i maj.
Aalto University / picture: Unto Rautio

Studierna baseras på problembaserad inlärning (PBL). De flesta av problemen kommer från tillverkningsföretag som letar efter innovativa samarbeten med nästa generation produktutvecklare. I början riktas en stor del av uppmärksamheten på att forma mycket motiverade ämnesöverskridande grupper. Ett projekt innefattar olika faser för planering, informationssökning, konceptskapande, beslutsfattande och detaljerad datorstödd utveckling. Projektfaserna tillverkning, montering och testning har stark anknytning till de mest värdefulla inlärningsupplevelserna.

Utöver den funktionella prototypen avlägger företagen en slutlig rapport samt övrigt material som de har kommit överens om tillsammans med gruppen.

PdP-kursen hålls i Aaltos designfabrik (ADF) som är en experimentell samskapandeplattform vid Aalto-universitetet. ADF är en tvåfaldig operativ miljö. En är materialsidan som består av grupparbetsplatser, maskin- och elverkstäder, anläggningar för prototypframställning och tester, programverktyg et cetera. Den andra är den immateriella formen som består av låg byråkrati, låg hierarki, samspel, utvecklingsmetoder och workshops som stöder samskapande och planerade sammanträffanden.

Kontaktperson:
Prof. Kalevi Ekman, [email protected]

Projektets varaktighet:
8,5 månader (september–maj), 10–15 studiepoäng.

Antal studenter per projekt:
10-15

Projektavgift för ett företag:
15 000 euro

Ansökningsperiod för företag:
Innan slutet på augusti

Webbplatsen för projektutvecklingsprojekt

Om företagsprojekt av studerande

Företagsprojekt av studerande låter de studerande arbeta med verkliga fallstudier i samarbete med företag och andra organisationer. Studenterna tar sig an utmaningar som består av alltifrån marknadsundersökningar och strategisk planering till produktdesign och utveckling med sakkunskap som bildats under studierna, stödda av lärarövervakning och ledning.

Projektet erbjuder företagen ett sätt att knyta kontakt med framtidens experter och få fräscha idéer och nya insikter. Studerande vid Aalto-universitetet har ett sätt att utmana konventionella idéer och komma fram till nya, innovativa sätt att göra saker på.

Företagsprojekt av studerande ger även en chans att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare, samt vinna synlighet bland blivande akademiker från områdena vetenskap, konst, teknik och handel.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: