Yhteistyö

Product Development Project -kurssi

Product Development Project (PdP) on viiden periodin kurssi, joka kutsuu erilaisia opiskelutaustoja omaavia maisteriopiskelijoita – etupäässä kuitenkin insinööritieteiden, teollisen muotoilun ja liiketalouden opiskelijoita – ratkaisemaan yhteistyöyritysten haasteita. Tiimit muodostetaan syyskuussa, ja ne esittelevät toimivan tuoteprototyypin toukokuussa järjestettävässä päätösgaalassa.
Aalto University / picture: Unto Rautio

Opiskelu perustuu ongelmalähtöiseen oppimiseen. Useimmat tuotekehitysongelmista ovat peräisin tuotantoyrityksistä, jotka hakevat innovatiivista yhteistyötä uuden sukupolven tuotekehittäjien kanssa. Alussa huomio on vahvasti motivoituneiden monialaisten tiimien muodostamisessa. Projektin vaiheisiin kuuluvat yleensä suunnittelu, tiedonetsintä, konseptointi, päätöksenteko sekä yksityiskohtainen tietokoneavusteinen tuotekehitys. Oppimiskokemuksista arvokkaimpiin kuuluvat ehdottomasti projektin tuotanto-, kokoonpano- ja testausvaiheet.

Toimivan tuoteprototyypin lisäksi yrityksille toimitetaan loppuraportti sekä kaikki muu materiaali, josta on tiimin kanssa sovittu.

PdP-kurssi toteutetaan Aalto Design Factoryssa (ADF), joka on Aalto-yliopiston kokeellinen tuotekehitysalusta. ADF:n toimintaympäristö toimii kahdella eri tasolla. Materiaalisen puolen toimintaan kuuluvat tiimityötilat, kone- ja sähköpajat, prototyyppi- ja testaustilat, ohjelmistotyökalut jne. Aineettoman tason ominaisuuksiin puolestaan kuuluvat byrokratian vähäisyys, matala hierarkia, vuorovaikutus, tuotekehitysmenetelmät ja työpajat, jotka tukevat yhdessä luomista ja suunniteltujen yhteensattumien syntymistä.

Yhteydenotot:
Professori Kalevi Ekman, [email protected]

Hankkeen kesto:
8,5 kuukautta (syyskuusta toukokuuhun), 10–15 opintopistettä (ECTS)

Opiskelijoiden määrä projektia kohden:
10–15

Yrityksen projektimaksu:
15 000 euroa

Hakuaika yrityksille:
Elokuun loppuun mennessä

Product Development Project -verkkosivu >

Opiskelijoiden liiketoimintahankkeista

Opiskelijoiden liiketoimintahankkeissa opiskelijat tekevät oikeaa yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Opintojen aikana kerryttämän tietotaidon pohjalta opiskelijaryhmät ottavat yrityksiltä vastaan haasteita, joiden ratkaisemisessa heitä tukee opettajien tarjoama valvonta ja ohjaus. Haasteet voivat vaihdella markkinatutkimuksesta ja strategisesta suunnittelusta muotoilu- ja tuotekehitystehtäviin.

Yrityksille hankkeet tarjoavat tavan luoda yhteyksiä tulevaisuuden asiantuntijoihin sekä saada tuoreita ideoita ja näkemyksiä. Aalto-yliopiston opiskelijoilla on tapana haastaa tavanomaiset ideat ja keksiä uusia, innovatiivisia tapoja tehdä asioita.

Opiskelijoiden liiketoimintahankkeet tarjoavat yrityksille myös mahdollisuuden päästä yhteyksiin mahdollisten tulevien työntekijöiden kanssa ja saavuttaa näkyvyyttä valmistumassa olevien tieteen, taiteen, teknologian ja taloustieteen osaajien kanssa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: