Samarbete

Helsingfors–Vandas inverkan på Finlands nationalekonomi

Studerandenas företagsprojekt (Business Projects) utförde en utredning av den internationella flygplatsens inverkan på Finlands ekonomi. Flygplatsens inverkan bedömdes genom att fokusera på Helsingfors–Vanda flygplats inverkan på sysselsättning och via detta bedöma flygtrafikens helhetsinverkan på ekonomin. Samtidigt skapade man en analys av scenarier utifrån tillväxtprognoserna för Helsingfors–Vanda flygplats och dess inverkan på nationalekonomin. Projektet utfördes av studerande i finansiering, logistik och ekonomi.
Aalto University / Mikko_Raskinen

”Vi hade redan internt funderat över detta ämne, så beslutet var enkelt då Handelshögskolan kunde erbjuda oss ett sätt att genomföra projektet enligt lämplig tidtabell och budget. Samarbetet fungerade felfritt med hela projektgruppen, och studerandena var positivt inställda. Två av de tre studerandena som arbetade med projektet skrev även sin pro gradu-avhandling om ämnet som en fortsättning på projektet.

Av dessa har särskilt slutarbetet om lönsamheten för en ny terminal kompletterat och på ett positivt sätt utmanat våra egna beräkningsmodeller som användes inom projektet. Jag anser att rollen som den handledande forskaren har är mycket värdefull, eftersom det då finns en person som håller i trådarna och som kan öppna dörrarna till den akademiska kunskapen och erbjuda möjligheter för slutarbeten.

Den största nyttan med projektet är att vi nu har en tydlig siffra och en pålitlig beräkningsmodell för att påvisa Helsingfors–Vanda flygplats inverkan på BNP. Vi har fått användning för informationen i kommunikation och diskussioner vid flera tillfällen. ”

Pekka Hurtola
Direktör, utveckling och strategi
Finavia

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: