Zhongpeng Lyu

Research Fellow
Research Fellow
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Telefonnummer
+358504738455

Forskningsgrupp

  • Molecular Materials, Research Fellow

Publikationer

Toughening Hydrogels with Fibrillar Connected Double Networks

Yu Huang Fang, Chen Liang, Ville Liljeström, Zhong Peng Lv, Olli Ikkala, Hang Zhang 2024

Visualizing Noncovalent Interactions and Property Prediction of Submicron-Sized Charge-Transfer Crystals from ab-initio Determined Structures

Zhong-Peng Lv, Divya Srivastava, Kevin Conley, Tero-Petri Ruoko, Hongyi Xu, Molly Lightowler, Xiaodan Hong, Xiaoqi Cui, Zhehao Huang, Taimin Yang, Hai-Ying Wang, Antti J. Karttunen, Lennart Bergström 2024

Heating-Induced Switching to Hierarchical Liquid Crystallinity Combining Colloidal and Molecular Order in Zwitterionic Molecules

Lotta Gustavsson, Zhong-Peng Lv, Tomy Cherian, Wille Seppälä, Ville Liljeström, Bo Peng, Simo Huotari, Patrice Rannou, Olli Ikkala 2023

High-permittivity Solvents Increase MXene Stability and Stacking Order Enabling Ultraefficient Terahertz Shielding

Xiaodan Hong, Zhenyu Xu, Zhong Peng Lv, Zhen Lin, Mohsen Ahmadi, Linfan Cui, Ville Liljeström, Volodymyr Dudko, Jiali Sheng, Xiaoqi Cui, Alexey P. Tsapenko, Josef Breu, Zhipei Sun, Qiang Zhang, Esko Kauppinen, Bo Peng, Olli Ikkala 2023

Highly Selective H2S Gas Sensor Based on Ti3C2TxMXene-Organic Composites

Seyed Hossein Hosseini-Shokouh, Jin Zhou, Ethan Berger, Zhong Peng Lv, Xiaodan Hong, Vesa Virtanen, Krisztian Kordas, Hannu Pekka Komsa 2023

An ultra-sensitive NH3 gas sensor enabled by an ion-in-conjugated polycroconaine/Ti3C2Tx core-shell composite

Jin Zhou, Seyed Hossein Hosseini Shokouh, Linfan Cui, Topias Järvinen, Olli Pitkänen, Zhong-Peng Lv, Krisztian Kordas 2023

Nitrogen-Doped Ti3C2MXene Quantum Dots/1D CdS Nanorod Heterostructure Photocatalyst of Highly Efficient Hydrogen Evolution

Lan Ding, Senwei Zeng, Weiye Zhang, Chao Guo, Xinyi Chen, Bo Peng, Zhong-Peng Lv, Hongjun Zhou, Quan Xu 2022

Recent progress of quantum dots for energy storage applications

Quan Xu, Yingchun Niu, Jiapeng Li, Ziji Yang, Jiajia Gao, Lan Ding, Huiqin Ni, Peide Zhu, Yinping Liu, Yaoyao Tang, Zhong Peng Lv, Bo Peng, Travis Shihao Hu, Hongjun Zhou, Chunming Xu 2022