Xiaodan Hong

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Telefonnummer
+358505670770

Forskningsgrupp

  • Molecular Materials, Doctoral Researcher

Publikationer

Randomizing the growth of silica nanofibers for whiteness

Zhen Lin, Johannes S. Haataja, Xichen Hu, Xiaodan Hong, Olli Ikkala, Bo Peng 2024

Visualizing Noncovalent Interactions and Property Prediction of Submicron-Sized Charge-Transfer Crystals from ab-initio Determined Structures

Zhong-Peng Lv, Divya Srivastava, Kevin Conley, Tero-Petri Ruoko, Hongyi Xu, Molly Lightowler, Xiaodan Hong, Xiaoqi Cui, Zhehao Huang, Taimin Yang, Hai-Ying Wang, Antti J. Karttunen, Lennart Bergström 2024

High-permittivity Solvents Increase MXene Stability and Stacking Order Enabling Ultraefficient Terahertz Shielding

Xiaodan Hong, Zhenyu Xu, Zhong Peng Lv, Zhen Lin, Mohsen Ahmadi, Linfan Cui, Ville Liljeström, Volodymyr Dudko, Jiali Sheng, Xiaoqi Cui, Alexey P. Tsapenko, Josef Breu, Zhipei Sun, Qiang Zhang, Esko Kauppinen, Bo Peng, Olli Ikkala 2023

Highly Selective H2S Gas Sensor Based on Ti3C2TxMXene-Organic Composites

Seyed Hossein Hosseini-Shokouh, Jin Zhou, Ethan Berger, Zhong Peng Lv, Xiaodan Hong, Vesa Virtanen, Krisztian Kordas, Hannu Pekka Komsa 2023

Elastomer–Alginate Interface for High-Power and High-Energy Zn Metal Anodes

Qun Liu, Yu Wang, Xiaodan Hong, Rui Zhou, Zhen Hou, Biao Zhang 2022