Rui Li

Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
T313 Dept. Computer Science
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Telefonnummer
+358504715521

Forskningsgrupp

  • Professorship Solin A., Doctoral Researcher

Publikationer

Improving Hyperparameter Learning under Approximate Inference in Gaussian Process Models

Rui Li, ST John, Arno Solin 2023 Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning

The Robust Semantic Segmentation UNCV2023 Challenge Results

Xuanlong Yu, Yi Zuo, Zitao Wang, Xiaowen Zhang, Jiaxuan Zhao, Yuting Yang, Licheng Jiao, Rui Peng, Xinyi Wang, Junpei Zhang, Kexin Zhang, Fang Liu, Roberto Alcover-Couso, Juan C. SanMiguel, Marcos Escudero-Viñolo, Hanlin Tian, Kenta Matsui, Tianhao Wang, Fahmy Adan, Zhitong Gao, Xuming He, Quentin Bouniot, Hossein Moghaddam, Shyam Nandan Rai, Fabio Cermelli, Carlo Masone, Andrea Pilzer, Elisa Ricci, Andrei Bursuc, Arno Solin, Martin Trapp, Rui Li, Angela Yao, Wenlong Chen, Ivor Simpson, Neill D. F. Campbell, Gianni Franchi 2023 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)

A Look at Improving Robustness in Visual-inertial SLAM by Moment Matching

Arno Solin, Rui Li, Andrea Pilzer 2022 Proceedings of the 25th International Conference on Information Fusion, FUSION 2022