Övriga studier

TECH praktik i Finland

På den här sidan hittar du information om praktik i Finland och praktikstöd för studenter vid tekniska högskolor (CHEM, ELEC, ENG, SCI).

Grundexamensstuderande inom det tekniska området vid Aalto-universitetet kan beviljas stöd från universitetet för praktik inom statliga och kommunala organisationer i Finland, på finländska ambassader och permanenta beskickningar runtom i världen och inom ideella organisationer.

Stödet beviljas i form av en så kallad praktikvoucher till studerande som ska göra praktik. Du behöver inte ha vetskap om en praktikplats när du ansöker om voucher. Vi rekommenderar att du gör praktik på sommaren.

Arbetsgivaren betalar din lön under praktikens gång och fakturerar därefter praktikstödet av universitetet. Praktikstödet betalas till arbetsgivaren när praktikperioden är slut. Stödet är 1 800 € för praktik som varar tre månader (1 200 € för praktik som varar två månader).

Ansök om voucher endast om du har seriösa planer på att söka praktikplats inom den offentliga sektorn.

Praktiker för stödd praktik

Du bör förbereda dig väl för praktik. På sidan How to get the most of your international internship kan du läsa mer om att förbereda dig för praktiken, praktikhandledning och lärande.

Nedan hittar du mer information om den praxis som du är skyldig att förbinda dig till när du använder praktikstöd.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som gäller praktik i Finland och praktikstöd kan du vända dig till din egen högskola: CHEM: [email protected], ELEC: [email protected], ENG: [email protected], SCI: [email protected]

Om du behöver stöd för jobbsökandet kan du ta del av informationen i JobTeaser eller vända dig till karriärtjänsterna på adressen [email protected].

Obs. Det finns skillnader mellan högskolorna vad gäller förfarandet kring praktikstipendier/praktikstöd. Stipendiernas/stödets storlek och antal beror på hur stort anslag de enskilda högskolorna har.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: