Öppna universitetets kurser

Kemian perusteet

Undervisningstid:

10.1.2024 – 22.2.2024

Anmälningsperiod:

11.12.2023 – 7.1.2024

Utbildningstider:

Dagtid, Vår

Studieform:

Närundervisning

Undervisningsspråk:

finska

Level:

Grundkurs

Kod:

CHEM-A1250

Studiepoäng:

5 studiepoäng

Pris:

75,00 €

Osaamistavoitteet
 Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. tunnistaa kuinka kemia on läsnä arjessa ja kuinka sitä hyödynnetään käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa

2. hahmottaa terveyteen, energiaan ja ympäristöön sekä tiedepolitiikkaan liittyviä päätöksiä

3. hyödyntää kemian perusymmärrystä alan ulkopuolisissa opinnoissa ja harjoituksissa

4. perusteet, joilla voi edetä kemiaan liittyvissä jatko-opinnoissa

Sisältö
 Kemian peruskurssi, jossa perehdytään:

 • Atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen perusperiaatteisiin
 • Kemiallisiin reaktioihin, reaktioyhtälöihin ja niiden soveltamiseen
 • Kemialliseen tasapainoon
 • Sähkökemiallisiin ilmiöihin
 • Materiaalikemiaan (esim. elektroniikka- ja energiamateriaalit sekä alkuainevarannot)
 • Orgaanisen kemian perusteisiin ja tuotteisiin
 • Kemialliseen työturvallisuuteen

Opettaja
Ville Miikkulainen 

Oppimateriaali
Ilmoitetaan kurssin alussa.


Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: Käyttäjätunnuksen aktivointi

Kurssin työtila: 

MyCourses
Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä 
 5 op = 135 h

 
Luennot, laskuharjoitukset, ryhmätyö, itsenäinen opiskelu, tentti tai muu arviointi 
 

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Arviointi
Ryhmätyö, laskuharjoitukset ja tentti.
 

Opetuksen aika ja paikka

Opetuksen aika- ja paikkatietoja voi tarkastella Sisu-järjestelmässä

 1. Linkki avautuu kurssisivulle välilehdelle Suoritustavat
 2. Tarkista sivun yläreunasta kohdasta versio, että pudostusvalikosta valittuna on lukuvuosi 2023-2024
 3. Valitse sinisestä palkista Luento-opetus ja avaa välilehti Opetusryhmät ja -tilaisuudet nähdäksesi kurssin opetustapahtumat. Valitsemalla Tentti, löydät myös tiedot tenttiajankohdista.


  Tenttiohjeet Avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen alkaa 11.12.2024 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2024 klo 23.59

Avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Kurssi on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun järjestämä.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Ilmoittautuminen, maksut ja säännöt

Kulkutunniste Aalto-yliopiston kampuksen opetustiloihin

Päästäksesi opetustiloihin tarvitset Aalto-yliopiston opiskelijan kulkutunnisteen, joka pitää aktivoida ennen käyttöönottoa Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Saavu kampukselle ajoissa ennen ensimmäistä opetuskertaa ja nouda kulkutunniste kampuksen aulapalveluista. Katso ohjeet kulkutunnisteen käyttöönottoon:
Kulkutunnisteen käyttöönotto

Otaniemen kampus, Espoo
Kampuskartta

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: