Nyheter

Nya kostymer för sjukhusclowner från Aalto

36 nya kostymer för sjukhusclowner är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan universitetets kostymdesignstuderande och Sjukhusclowner rf.
Sjukhusclownerna I.Vipittäjä, Tomera, Vähä-Pokka och Hösselström i sina nya kostymer. Foto: Sjukhusclowner rf. / Juuso Partti.

Studerandena Tiina Hauta-aho, Joona Huotari, Mimosa Kuusimäki och Vilma Väisänen förnyade sjukhusclownernas kostymer under ledning av lektor Merja Väisänen. Tanken var att lyfta fram yrkesgruppens status och förenliga deras arbetskläder, dvs. clownkostymerna. Samtidigt ville man bibehålla och förtydliga varje clowns karaktär och identitet.

Dräkterna gjordes enhetliga med läkarrockar och tryckta tyger som donerades av Marimekko.

– Marimekko gav oss olika mängder och typer av överskottstyg med olika mönster. Således kunde varje designer själv välja det tyg och mönster som tilltalade dem mest. Slutresultatet var en modern look i en enhetlig helhet, berättar Merja Väisänen.

Alla clownkostymerna består av 5–9 delar, dvs. allt som allt 250 olika dräktdelar designades inom projektet.

Kostymen för en uppträdande artist utgör artistens arbetskläder och -redskap, som hen använder för att komma in i sin roll. Kostymen stöder rollen och ger artisten möjlighet att uppträda enligt sin roll.

– Arbetet gjordes grundligt och i nära samarbete med artisterna. Då man designar en kostym för en sjukhusclown, måste man beakta flera saker i sjukhusmiljön. Till exempel hygien var en sak som krävde omsorgsfull planering, säger Merja Väisänen.

– Vi funderade också på hur man kunde göra kostymerna mer praktiska. Detta gjordes bl.a. genom att lägga till fickor i läkarrockarna, dit clownerna kan lägga allt de kan tänkas behöva under sina uppträdanden: såpbubbelburkar, magiböcker, munspel osv.

Karaktärerna kommer till liv

Designprojektet är ett bra exempel på hur en dialog mellan studerande och lärare kan medföra en gemensam konstnärlig slutprodukt. När läraren och studerandena arbetar tillsammans som likvärdiga kollegor, kan alla dela med sig av sitt eget kunnande och samtidigt ta del av andras kunnande.

– Ju längre jag kom med att presentera ämnet för arbetsgruppen, desto mer började min inre designer-konstnär vakna till liv med egna idéer, berättar Merja Väisänen.

Arbetsgruppen märkte detsamma. De tyckte att Väisänen skulle delta också i själva designarbetet. Hon fungerade som en sorts kreativ ledare och tog fram allmänna linjer och villkor för en mer enhetlig slutprodukt.

– Nu är kostymerna klara och clownerna har tagit dem i bruk. Det var ett fint ögonblick då artisterna för första gången fick ta på sig de här nya kostymer och karaktärerna vaknade till liv! Projektet är inte ännu slutfört; det finns fortsättningsvis behov för fler dräkter. Nu funderar vi hur fortsättningen kommer att se ut.

Projektet finansierades av Finska kulturfonden. Största delen av dräkterna tillverkades i Sankariliigas lokaler. Sankariliiga är ett Art Department-företag inom film- och scenindustrin, som grundats av utexaminerade Aalto-studerande. Designern Tiina Hauta-aho genomförde sitt lärdomsprov för magisterexamen inom projektet, och de 9 kostymer som provet omfattade tillverkades vid Aalto-universitetets kostymstudio.

Sjukhusclownverksamheten i Finland fyller 15 år i februari. Konstformen som bygger på närvaro och samspel har etablerat sig som en naturlig del av barnavdelningarna på Finlands sjukhus. Globalt sett fyllde verksamheten 30 år i fjol, och 300 clowner från hela världen firade märkesåret i Lissabon. Verksamheten som genomförs i en krävande miljö av professionella artister växer och utvecklas ständigt.

I bilden ovanpå höger: clown Hoppson, TaijaKaijaKotKot på vänster. Designerna i gruppfoto: Tiina Hauta-aho, Mimosa Kuusimäki, Joona Huotari, Merja Väisänen och Vilma Väisänen. Foton: Sjukhusclowner rf. / Juuso Partti.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Adrian Gutierrez Cruz
Samarbete, Studier Publicerat:

Adrián Gutiérrez Cruz: Specialisering i halvledarteknologi ger karriärmöjligheter för framtiden

Studenten Adrián Gutiérrez Cruz arbetar i forskningsgruppen Organisk elektronik under sommaren. Eftersom Adrián har en bakgrund i materialvetenskap och kemi, är han särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan.
Tukiryhmän jäsenet piirissä keskustelmassa.
Samarbete, Universitetet Publicerat:

Stödgruppen för medelanskaffning ger en internationell dimension åt medelanskaffningen

Stödgruppen för medelanskaffning som grundades vid Aalto-universitetet 2022 erbjuder stöd och råd samt hjälper att knyta kontakter till möjliga nya donatorer.