Nyheter

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Professor Maaria Nordman. Bild: Adolfo Vera.

FD Maaria Nordman (f. 1981)har utnämnts till biträdande professor vid Aalto-universitetets institution för byggd miljö för tiden 1.10.2019–30.9.2022. Området för professuren är geoinformatik. 

Professor Nordmans specialområde är geodynamik och geodesi. Hon har bl.a. forskat i hur jordskorpan rört sig efter istiden, hur förändringar i vattenmassan i Östersjön inverkar på jordskorpans rörelser, hur jordskorpans rörelser påverkar geodetiska mätningar och hur exakt satellitbaserad positionsbestämning är.

Nordman har tidigare arbetat som specialforskare och också med andra forskningsuppgifter vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. Arbetet för doktorsavhandlingen i geodesi, ”Improving GPS time series for geodynamics studies”, utfördes i samarbete med Geodatacentralen och hon disputerade vid Helsingfors universitet 2010. 

Utöver arbetet vid Geodatacentralen har Nordman varit forskningsdoktor vid Stockholms universitet och vid Ottawa University i Kanada. Professor Nordman kommer ursprungligen från Kuopio och har genomfört sina akademiska studier vid Helsingfors universitet. 

Kontaktuppgifter:

Maaria Nordman, biträdande professor (Assistant Professor)

tfn +358 50 3533 852

e-post: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.
Tulevat dekaanit Kari Tammi ja Jussi Ryynänen.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Kari Tammi och Jussi Ryynänen har utsetts till dekaner

Professor Kari Tammi börjar den 1 juli vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper och professor Jussi Ryynänen börjar den 1 augusti vid Högskolan för elektroteknik.
Aalto-yliopisto. Kuva: Pentti Kujala
Forskning och konst Publicerat:

Landhöjningsfenomenet skyddar den finländska kusten från den stigande havsnivån, men inte i det oändliga

I en färsk studie beräknades nya prognoser för den stigande havsnivån vid den finländska kusten fram till 2100. Enligt det värsta utsläppsscenariot stiger havsnivån i Helsingfors med över en halv meter.