Nyheter

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Professor Maaria Nordman. Bild: Adolfo Vera.

FD Maaria Nordman (f. 1981) har utnämnts till biträdande professor vid Aalto-universitetets institution för byggd miljö för tiden 1.10.2019–30.9.2022. Området för professuren är geoinformatik. 

Professor Nordmans specialområde är geodynamik och geodesi. Hon har bl.a. forskat i hur jordskorpan rört sig efter istiden, hur förändringar i vattenmassan i Östersjön inverkar på jordskorpans rörelser, hur jordskorpans rörelser påverkar geodetiska mätningar och hur exakt satellitbaserad positionsbestämning är.

Nordman har tidigare arbetat som specialforskare och också med andra forskningsuppgifter vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. Arbetet för doktorsavhandlingen i geodesi, ”Improving GPS time series for geodynamics studies”, utfördes i samarbete med Geodatacentralen och hon disputerade vid Helsingfors universitet 2010. 

Utöver arbetet vid Geodatacentralen har Nordman varit forskningsdoktor vid Stockholms universitet och vid Ottawa University i Kanada. Professor Nordman kommer ursprungligen från Kuopio och har genomfört sina akademiska studier vid Helsingfors universitet. 

Kontaktuppgifter:

Maaria Nordman, biträdande professor (Assistant Professor)

tfn +358 50 3533 852

e-post: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Petter Holme, photo: Matti Ahlgren, Aalto University
Utnämningar Publicerat:

Petter Holme: Temporala nätverk hjälper till att se hur saker sprids

"Min forskning handlar om nätverk i allmänhet - elnät, sociala och ekologiska nätverk, busstransporter och många andra exempel. Forskningsmetoden bygger på matematiska teorier och ramverk samt datormodellering. Konkreta exempel på de nätverk som studeras är internetdejting, barnfilm Frozen och Covid-spridning."