Nyheter

Hur syns digitaliseringen i ditt hem, Kati Hagros?

Enligt Aaltos digitaliseringschef får fördomsfrihet och experimentlust oss att hänga med i utvecklingen.
Photo of Kati Hagros at Slush, photo by Mikko Raskinen

Hemma hos Kati Hagros, som ansvarar för digitaliseringen vid Aalto-universitetet, är digitaliseringen närvarande mest via de två tonåringarna. Den visuella kommunikationen, gemenskapen, internationalismen och antagandet om snabb och enkel tillgång till information, som är bekanta för tonåringarna, är frågor som utmanar universitetet att tänka på undervisningen och verksamheten på ett nytt sätt.

”Hur komprimera informationen som ska läras ut i sexminuters videor, för att upprätthålla intresset hos de unga som är vana vid dagens snabba rytm? Hur ombesörja gemenskapen för studerande, som är vana att be om hjälp främst av varandra och inte av lärarna?” begrundar Kati Hagros.

”Vilken är universitetens roll överhuvudtaget i framtiden, då informationen och kunskapen föråldras mycket snabbt och det finns ett enormt utbud av information och global undervisning på nätet? Klarar vi av att behålla vår position som en källa för pålitlig information och kritiskt tänkande? En enormt stor fråga är på vilket sätt framtidens sökmotorer och lösningarna för artificiell intelligens skiljer åt forskningsrön och desinformation”, fortsätter hon.

Digitaliseringen sker här och nu

Diskussionerna om digitaliseringen övergår lätt till att man skapar visioner om vad som komma skall och målar upp till och med hotfulla bilder om framtiden. Kati Hagros påminner ändå om att förändringarna sker mindre dramatiskt också för närvarande, inför våra egna ögon och i vår egen arbets- och studiemiljö.

Ledningen av den digitala förändringen har vid Aalto samordnats i projektet Digital Aalto. Inom ramen för projektet förnyas tekniken, verktygen och processerna för såväl undervisningen, forskningen, partnerskapen, campuset som tjänsterna. Vägkartan för Digital Aalto gäller för åren 2018–2022 och under den perioden kommer de flesta digitala verktyg som vi använder dagligen att förnyas.

I praktiken innebär det att studerandena erbjuds allt mer nätundervisning, samarbetsplattformer och möjligheter att tentera och utvärderas digitalt. Forskarna kan utnyttja lokaler och utrustning flexibelt, verka i globala nätverk och öppna sina forskningsdata. Alla som arbetar på campuset utnyttjar digitala processer och verktyg och kan arbeta oberoende av tid och plats.

”Inom ramen för projektet Digital Aalto har vi redan kommit långt när det gäller att lägga grunden, men att förnya arbetssätten och göra djärvare experiment kräver ännu mycket arbete. Det finns inte längre någon möjlighet att återvända till den gamla pappersvärlden och det gamla kontorstänket. Alla har en roll och ett ansvar – och är privilegierade – när det gäller att utveckla det egna digitala kunnandet. Jag uppmuntrar alla att pröva nya arbetssätt, kanske bara med små steg, för under de följande tio åren kommer allas arbete att förändras ”, säger Hagros. 

Kati Hagros, Chief Digital Officer, photo by Mikko Raskinen

Jag uppmuntrar alla att modigt pröva nya arbetssätt, för under de följande tio åren kommer allas arbete att förändras.

Kati Hagros, digitaliseringschef, Aalto University

En blick på år 2030 – välbefinnande och effektivitet

Processen för att färdigställa den levande strategin för universitetet, i vilken hela Aalto-gemenskapen har medverkat, är just nu på målrakan och digitaliseringen som megatrend har varit en betydande aspekt att beakta i strategin. Nu är tidpunkten också bra för att begrunda hur till exempel dagen för en studerande ser ut om tio år. 

”Jag tror att om tio år är dagen för en studerande flexibel, kollektiv och uppbyggd enligt hållbar utveckling. Studierna består av mindre virtuella moduler och närstudiemoduler, som enkelt kan kombineras. Alla studier sker inte nödvändigtvis vid Aalto, utan ett nätverksbaserat sätt att ordna utbildning blir vanligare. Studierna skräddarsys också mera individuellt, eftersom vi kan utnyttja data om hur just du lär dig, hur du lyckas samt vad och på vilket sätt det lönar sig för dig att studera. Administrationen är smidig och i centrum står den pedagogiska handledningen av den studerande och den studerandes välbefinnande. Studierna fortsätter också under hela arbetslivet”, beskriver Hagros.

”Även om digitaliseringen fortskrider håller vi inte på att förvandlas till ett virtuellt universitet, utan campuset i Otnäs har fortfarande en central roll som kontaktyta för människor och idéer.”

Förutom inom utbildningen kommer data att spela en ännu större roll än tidigare också inom universitetets andra huvudområden, dvs. inom forskningen och samhällsinflytandet. Enligt Kati Hagros kommer vi i framtiden med hjälp av data att på ett mera mångdimensionellt sätt än tidigare kunna analysera till exempel hur våra studerande får arbete, hur många innovationer och patent vi producerar, hur campuset används, hur våra alumner påverkar en hållbar utveckling av samhället eller vilken effekt vår forskning och vårt företagssamarbete har. Genom att samla och utöka informationsresurserna kan vi inte bara utveckla vårt eget beslutsfattande utan också skapa unikt forskningsmaterial.

”Vi genomför en mycket ambitiös reform på Aalto. Digitaliseringen är verkligen inte endast en IT-angelägenhet, utan en reform av hela gemenskapens arbetssätt och processer. Vi har redan gjort mycket grundläggande arbete under motorhuven, men vi kommer snart till en punkt där den digitala förändringen blir synlig för alla.”

Kati Hagros tipsar om hur du hänger med i den digitala förändringen:

  1. Ta modigt första steget – digitaliseringen är i grund och botten bara ett annorlunda sätt att behandla information jämfört med tidigare. Fundera på hur informationen du använder dagligen kunde vara digitalt tillgänglig på ett säkert sätt och även delas med andra.
  2. Var nyfiken – pröva fördomsfritt nya verktyg och medverka i utvecklingen av dem. Även om inte allting genast är perfekt, kan du tillsammans med andra bidra till utvecklingen av olika saker.
  3. Lär dig genom att nätverka – Det finns stora mängder information och kunskap vid Aalto och i den digitala världen är det lättare än tidigare att lära sig av andra. Sök kunskap från instruktioner, utbildningar, föreläsningar, kolleger eller studerande.

Bilder: Mikko Raskinen

Läs mer om projektet Digital Aalto på webbplatsen som nyss har förnyats

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.
Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.
Tredelad bild: gul blomma och texten Marsio till vänster, bild av Aino-Marsio-Aalto i mitten, Aalto-logotypen till höger
Campus, Universitetet Publicerat:

Marsio, Aalto-universitetets nya mötesplats för alla, slår upp dörrarna i september

Öppningsutställningarna kring temat Vi gör det omöjliga möjligt presenterar Aalto-gemenskapens lösningar för att skapa en hållbar framtid.