Nyheter

En alumnambassadör berättar: Terttu Sopanen

Terttu Sopanen, Senior Consultant på Brunnen Communications och alumn från Handelshögskolan är glad över att jobba inom kommunikation: “Vi hjälper våra kunder att vara mer slagkraftiga och göra synligare resultat med hjälp av kommunikation.”
School of Business Alumni Ambassador Terttu Sopanen

När och vad studerade du vid Aalto-universitetets handelshögskola?

Jag studerade mellan 1990-1998, finska språket och kommunikation var mina huvudämnen och redovisning var mitt biämne.

Hurdana arbetsuppgifter har du haft sedan du utexaminerades?

ag har sedan studietiden i över 20 år haft olika förmans- och expertpositioner inom kommunikation och marknadsföring, som varumärkesbyggare och som utvecklare av kommunikation och marknadsföring. Därutöver har jag fått vara med om att utveckla den nordiska och nationella alumnverksamheten i början av 2000-talet och varit delaktig i uppkomsten av det nuvarande Aalto genom påverkande kommunikation och genom att engagera alumner i ordförandeposter i samband med grundandet av stödstiftelsen.

Just nu är jag Senior Consultant på Brunnen Communications.

Hur har du dragit nytta av studierna i arbetslivet? Hurdan betydelse har huvudämnet och vitsord?

Studierna har gett mig en stabil grund att bygga vidare på och utvidga min egen expertis. Även om den teoretiska delen kan föråldras så utgör studierna en stabil ram för den egna karriären och professionella identiteten.

Kommunikationsekonomers utmärkande drag är den samtida förståelsen av affärsverksamhet och kommunikation. Det värderas även på arbetsmarknaden. Kursvitsorden avspeglar studietidens motivationsnivå och dessutom är de till nytta för att identifiera de egna styrkorna och utvecklingsområdena. Studietiden har haft en central roll i att bygga sociala och yrkesmässiga nätverk. Nätverken är en del av den egna gemenskapen, identiteten och arbetslivet.

Digitaliseringen förändrar våra arbetsuppgifter, förfaringssätt och tänkesätt, med det som bibehålls är växelverkan människor emellan.

Handelshögskolans alumnambassadör Terttu Sopanen

Dela med dig av något minnesvärt från din studietid

Jag skrev min gradu om den yrkesrelaterade slangen hos handlare och mäklare. I samband med det sammanställde jag manuellt en ansenlig slangordlista, sände ut en rejäl hop med frågor till mäklare och handlare, och satt dessutom långa stunder i dealing-salar.

Efter att ha samlat ihop ordlistan var tanken att testa hur väl finansexperter utanför yrkesgruppen. Jag skickade ett meddelande till den dåvarande biträdande professorn Vesa Puttonen och frågade om han kunde titta igenom ordlista och se till vilken grad den öppnar sig för honom. Det första svaret var: “Int ska ja väl börja göra din gradu åt dig.”

Saken ordnade sig till slut när jag fick professorn att förstå det att uttryckligen handlade om att testa materialet och inte om att göra gradun åt mig. Han testade ordlistan vänligt och skrev upp ordens betydelse. Det var helt centralt för mitt pro gradu-arbete. Jag var mycket tacksam för att han tog sig tid att hjälpa till med ordlistan.

Dina råd för de som funderar på studier och tips för arbetslivet?

Det är viktigare att hitta ett område som intresserar just nu, än att överväga om det är det enda rätta alternativet. Enligt en OECD-rapport jobbar 40 % av britterna med något annat än vad de har studerat, av fransmännen en tredjedel och också av finländare jobbar var fjärde med något annat.

Det lönar sig att följa med vad som händer i affärsvärlden och koppla ihop det med de egna studierna. Min rekommendation är att utföra företagsprojekt, hitta fall från det verkliga livet och göra gradun för ett företag eller en organisation. Sammanfatta din kompetens och dina styrkor och erbjud modigt ditt kunnande.

Tankar om företagsvärlden eller aktuella ärenden? Vad gör man på din arbetsplats just nu?

Det är en kliché - men sant - att konstatera att företagsvärlden förändras. Digitaliseringen med den medföljande artificiella intelligensen och robotiseringen förändrar våra arbetsuppgifter, förfaringssätt och tänkesätt, med det som bibehålls är växelverkan människor emellan – vikten av kommunikation till och med ökar. En öppen och aktiv växelverkan och företagskultur har blivit en central framgångsaspekt hos organisationers affärsverksamhet.

Det är roligt att vara en del av en bransch där  grunduppgiften är att varje dag producera meningsfull växelverkan. Vi hjälper våra kunder att vara mer slagkraftiga och göra synligare resultat med hjälp av kommunikation. Vi ökar våra kunders betydelse för sina kunder.

Du verkar för närvarande som Aalto-universitetets Handelshögskola alumnambassadör. Vad betyder det att vara alumn för dig?

Jag är stolt över min examen och över att vara Aaltoit. Jag är en del av en traditionsrik gemenskap, som har spelat och kommer att spela en central roll i utvecklingen av Finlands affärsliv. Som alumn är det glädje att få vara med och förstärka och utveckla Aalto-universitetet och vad det innebär att vara aaltoit.

Alla vi med koppling till Aaltos Handelshögskola är stolta över den och tar hand om den. Samtidigt värnar vi om att vår egen examen bibehåller sitt värde!

Mer information:

Bekanta dig närmare med Terttu Sopanens karriär på LinkedIn!

Läs mer om Aalto-universitetets handelshögskolas alumnsamarbete och om andra alumnambassadörer som liksom Terttu Sopanen är med om att utveckla högskolans alumnverksamhet (på finska): https://www.aalto.fi/fi/kauppakorkeakoulu/kauppakorkeakoulun-alumnisuurlahettilaat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Adrian Gutierrez Cruz
Samarbete, Studier Publicerat:

Adrián Gutiérrez Cruz: Specialisering i halvledarteknologi ger karriärmöjligheter för framtiden

Studenten Adrián Gutiérrez Cruz arbetar i forskningsgruppen Organisk elektronik under sommaren. Eftersom Adrián har en bakgrund i materialvetenskap och kemi, är han särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan.
Tukiryhmän jäsenet piirissä keskustelmassa.
Samarbete, Universitetet Publicerat:

Stödgruppen för medelanskaffning ger en internationell dimension åt medelanskaffningen

Stödgruppen för medelanskaffning som grundades vid Aalto-universitetet 2022 erbjuder stöd och råd samt hjälper att knyta kontakter till möjliga nya donatorer.