Nyheter

Alla kan designa världen på nytt

Arkitektur- och designmuseet som ska byggas i Helsingfors inbjuder till att förändra världen som en designer, säger Tuomas Auvinen, dekanus vid Högskolan för konst, design och arkitektur.
Uuden museon konsepti
Arkitektur- och designmuseernas unika kollektioner, forskning och kompetens ligger som grund för det nya museet. Kollage: Vilma Timonen – BerryCreative

När vi skapade konceptet för det nya arkitektur- och designmuseet bad vi människor berätta om sina drömmars museum.

Drömmarna handlade om att vandra i gemensamma trädgårdar, åka på äventyr i Kapten Nemos ubåt och om att vara en liten människa framför stora frågor.

Det var dock följande som särskilt dröjde sig kvar i sinnet:

”Det nya museet får mig att tänka på händer.”

Den sinnesbilden sammanfattar den grundläggande tanken bakom det nya museet på ett fint sätt. I Helsingfors byggs det framtida skapandets museum, som inbjuder till att betrakta världen ur en designers ögon: allting kan göras annorlunda, alltig kan göras bättre. Att designa världen tillhör alla, och museet vill uppmuntra till upplevelser och skapande både på egen hand och tillsammans.

Arkitektur- och designmuseernas unika kollektioner, forskning och kompetens ligger som grund för det nya museet, men det är inte enbart en plats för att tänka och minnas, utan även för att skapa något nytt.

Vad innebär detta i museet? Exempelvis att man kan göra egna ekologiska kopior av utställningens kläder och ta med dem hem. Eller att elever får tillgång till museets fina virtualverktyg om man vill lära dem miljödesign. Om samhället funderar på vad som har hänt med empatin i den digitala tidsåldern kan det ordnas en workshop i museet där alla kan komma med idéer om hur datorprogram kan fås att stöda medkänsla.

Världens lyckligaste land är byggt på god design, arkitektur och stadsplanering. Deras gemensamma nämnare är vardaglig skönhet, klok materialanvändning och en nära koppling till människan och naturen.

”Vi behöver ett nytt perspektiv på människans existens, och det får inte vara grundat på materiellt ägande”, konstaterade Kaj Franck på 60-talet – och ett halvt sekel senare är tanken mer aktuell än någonsin. Hur formas ett gott liv under trycket av förändrande krafter såsom befolkningsökning och klimatförändring?

Det nya museet profilerar Helsingfors och Finland som internationella banbrytare när det gäller att använda arkitektur och design för att öka välfärden och lösa problem. En imponerande museibyggnad, byggd enligt principerna för hållbar utveckling, är redan i sig själv ett ställningstagande för vad som kan födas ur framtidens design och arkitektur.

Det unika museet som reser sig ur våra lokala styrkor är också ett lockande besöksmål som vi kan vara stolta över. Det ökar Helsingfors och Finlands dragningskraft, rykte och livskraft – och därmed även den ekonomiska välfärden. Dragningskraften föds just av att museet inte låtsas vara något som det inte är. Det kan lära sig av de bästa men begränsas inte av förutfattade meningar om arkitektur- och designmuseer. Banbrytare härmar inte andra och besökarna behöver inte komma lätt undan.

Det är lätt att förena sig med den här drömmen.

”Jag vill att det nya museet är som att vinterbada – det är utmanande, men ger en mersmak.”

Tuomas Auvinen, dekanus för Högskolan för konst, design och arkitektur

Dekaani Tuomas Auvinen
Foto: Lasse Lecklin

Tuomas Auvinen var en av "Tulevaisuuden tekemisen museo”-konceptets huvudpersoner, tillsammans med Outi Kuittinen och Ulla Teräs. Allt som allt deltog över 250 experter och medborgare från Finland och resten av världen i konceptet. Konceptet genomfördes som en del av ett förberedande projekt initierat av undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad.

Museet fick i juni finansiering värd 60 miljoner euro i samband med Finlands regerings tilläggsbudgetsproposition. Ett slutgiltigt beslut om museet fattas i samarbete mellan Helsingfors stad och finska staten.

Läs mer om projektet på adressen uusimuseo.fi

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.
Learning Centre, Main lobby
Vetenskap & konst Publicerat:

Renoveringen av servicedisken börjar vid Harald Herlin-lärcentret

Renoveringen av servicedisken börjar den 27 juni. Vi beklagar oljudet och olägenheter.
Juhlapukuihin sonnustauneet ihmiset laskeutuvat portaita alas kohti kameraa
Vetenskap & konst, Universitetet Publicerat:

Ett rekordantal nya teknologie doktorer deltog i den högtidliga promotionen 2022

Den mest prestigefyllda av alla akademiska fester, promotionen, ägde rum på Otnäs campus den 17 juni. Eftersom den årliga traditionen fått skjutas upp två gånger, blev årets festligheter i Dipoli större än någonsin tidigare.