Nyheter

Aalto-universitetets bibliotek förnyades till Harald Herlin-lärcentret

Dynamiska utrymmen stöder en ny slags tvärvetenskaplig inlärning samt forskning och arbete.
aalto-yliopisto-oppimiskeskus-makerspace-1-kuvatuomas_uusheimo-w700_sv.jpg

Biblioteksbyggnaden i centrum av Otnäs, som Alvar Aalto ritat och som stod färdig år 1970, har totalrenoverats. Huset har blivit ett mångsidigt och modernt Lärcenter för studerande, personal och övriga kunder. Dynamiska utrymmen stöder en ny slags tvärvetenskaplig inlärning samt forskning och arbete. I och med digitaliseringen har böckerna fått ge vika och fler utrymmen har frigjorts till kunder, olika verksamheter och användarvänliga tjänster. Harald Herlin-lärcentret invigs fredagen den 4.11.  

Harald Herlin-lärcentrets namn hyllar Bror Harald Herlin (1874-1941) som var en finländsk ingenjör, företagare och industriman. I hans livsverk kombinerades teknologi, ekonomi, design och företagsamhet. Dessa faktorer är även centrala i Aalto-universitetets verksamhet. Namnet valdes tillsammans med Aaltos långvariga samarbetspartner Teknologiindustrin rf. 

Center för nytt slags lärande och möten
Studerande, lärare, forskare, bibliotekspersonal, arkitekter och formdesigner planerade tillsammans Harald Herlin-lärcentrets verksamhet och utrymmen på ett alldeles nytt sätt. Tjänsterna placerades i lärcentret enligt teman: den skyddade andra våningen fungerar fortfarande som biblioteks- och läsesal, i första våningen finns "torget" med sina medieväggar och caféer och de nya medietjänsterna placerades i nedersta våningen. I Harald Herlin-lärcentret finns även Visual Resource Centre som innefattar bildmaterial, studioutrymmen för exempelvis inspelningar av föreläsningar, studie-, mötes- och utställningsutrymmen.

"Aalto-universitetets uppgift är att utbilda föregångare, professionella som löser de stora utmaningarna i världen på ett hållbart sätt. Det förnyade Harald Herlin-lärcentret skapar ramarna för ett nytt slags lärande och uppfyller på så sätt våra mål", säger Eero Eloranta, vicerektor som ansvarar för undervisningen vid Aalto-universitetet.

Med hänsyn till Alvar Aaltos arkitektoniska arv
Harald Herlin-lärcentret och Kandidatcentret är ett av de viktigaste byggnadskomplexen från Aaltos arkitektkarriär. Totalrenoveringen av Kandidatcentret färdigställdes ifjol. Totalrenoveringen av Harald Herlin-lärcentret genomfördes med hänsyn till originalet i samarbete med museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen. De karakteristiska dragen i Alvar Aaltos design framhävs vackert i byggnaden, till exempel i byggnadens solfjäderform och den mästerliga användningen av indirekt ljus.

Aalto-universitetets fastighetsbolag Aalto University Campus & Real Estate fungerade som byggherre för renoveringen. Arkkitehdit NRT (SAFA-arkitekterna Teemu Tuomi och Tuomo Remes) ansvarade för arkitektplaneringen, Arkitektbyrån JKMM (inredningsarkitekt SIO Päivi Meuronen) för inredningsplaneringen och NCC för förverkligandet av byggnadsentreprenaden.

En del av ett förnyat campus
Aalto-universitetet lokaliserar all sin kärnverksamhet till campus Otnäs före år 2021. Totalrenoveringen av Dipoli till en öppen huvudbyggnad för alla på Aalto-universitetet färdigställs nästa år. Högskolan för konst, design och arkitektur flyttar från Arabia till Otnäs år 2018 och Handelshögskolan ett år senare från Tölö.

Ett gemensamt campus främjar studerandes, forskares och centrala intressentgruppers tvärvetenskapliga samarbete och interaktion. Otnäs har redan nu ett världsomfattande unikt innovationskluster. 

Harald Herlin-lärcentret har öppet:
mån.-tors. 9−20, fre. 9−18, lör. 10−15. Torget och Makerspace har dessutom öppet varje dag kl. 7−24. I första våningen finns även ett utrymme som har öppet 24/7.

Besöksadress: Otnäsvägen 9, Esbo
Kundtjänstens e-post [email protected]
Kundtjänstens telefonnummer: 050 316 1011

Tilläggsuppgifter:

Arkitektur och campus: Antti Ahlava, vicerektor, utvecklingen av campus, och professor i arkitektur, tel. 050 324 1179

Undervisning och Harald Herlin-lärcentrets verksamhet: Eero Eloranta, vicerektor, undervisningen, och professor i industriell ekonomi, tel. 050 4323 411

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Aalto Space
Campus, Undantagssituation, Studier, Universitetet Publicerat:

Aalto Space enkäten för studenten

Hur har appen Aalto Space fungerat för dig i under den exceptionella situationen? Student, berätta din åsikt, och vinna en robot dammsugare!
Ilmakuva kampuksesta
Campus Publicerat:

Campuset presenteras under en virtuell rundtur

I vår nya nättjänst bekantar två guider besökaren med 44 olika ställen på Aalto-universitetets campus i Otnäs
People in Harald Herlin.
Campus, Universitetet Publicerat:

Ändringar i passerkontrollen – läs anvisningarna

Ändringarna träder i kraft i december och gäller alla som rör sig på campusområdet.
Otakaari 1 käsijohde
Campus Publicerat:

Passerkontroll som en del av universitetets strategi - sammanfattning av infotillfället

Ett infotillfälle om den nya praxisen för passerkontroll hölls den 25 augusti. Här kan du se en sammanfattning av tillfället samt en inspelning av tillfället i sin helhet (längd cirka en timme, kan ses endast av personal och studerande vid Aalto-universitetet).