Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Undervisning

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik erbjuder kurser på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Kandidatprogram

Institutionen erbjuder undervisning i två huvudämnen på kandidatnivå: Engineering physics (teknisk fysik) och Bioinformation technology (bioinformationsteknik). Vi handleder även kandidatuppsatser.

Magisterprogram

Institutionen erbjuder två huvudämnen inom magisterprogrammet inom Life Science Technologies:

(1) Biomedical Engineering

Mål: Biomedicinsk teknik bygger på en solid bas bestående av fysik och teknik för att kunna karakterisera, övervaka, avbilda och påverka biologiska system. För att kunna mäta, avbilda och modulera biologiska system så introduceras studeranden i huvudämnet till fysik inom ämnet. Dessutom ger huvudämnet grundläggande kunskap och kompetens för att kunna utveckla nya ingenjörslösningar för diagnos- och behandlingsbehov inom sjukvården. Huvudämnet erbjuder en utmärkt grund för en karriär inom medicinteknikindustrin eller det akademiska fältet.

(2) Human Neuroscience and Technology

Mål: Vi strävar efter att ge studerandena en stark grund för att kunna förstå strukturen och funktionerna hos den mänskliga hjärnan, hjärnforskningsmetoder samt neuroteknik. Efter slutförda studier har studerandena en utmärkt grund för en vetenskaplig karriär eller för att applicera sin expertis inom mer tillämpade områden såsom medicinsk teknik, hälsa och välmående samt spelteknik.

Doktorandprogram

Många doktorander på Aalto SCI Doctoral Programme skriver sin avhandling inom en forskargrupp vid Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik. 

Se även Doctoral programme Brain & Mind (B&M) för ett multidisciplinärt doktorandnätverk. B&M kopplar samman forskargrupper inom neurovetenskap vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. 

Vi har en lång tradition i att utbilda forskare och handleda avhandlingar.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: