Institutionen för medier

Vår historia

Institutionen för medier bildades vid Aalto-universitetet 2010 genom en sammanslagning av medielaboratoriet och enheterna visuell kommunikationsdesign och fotografikonst.
Demo Day

Institutionen för medier bildades vid Aalto-universitetet 2010 genom en sammanslagning av medielaboratoriet och enheterna visuell kommunikationsdesign och fotografikonst.

Utbildningsprogrammet i fotografikonst

1965 En del av institutionen för kamerakonst vid Institutet för industriell konst
1975 Fotografikonst som ett självständigt studieområde vid TAIK
Åtskilda kandidat- och magisterprogram i fotografikonst sedan 1994
Doktorandstudier sedan 1983, med den första doktorsexamen 1997
Helsinki School etablerades 1995
En stark internationalisering tog vid 1998 på Stockholms konstmässa
Centre of Excellence in Artistic Activity, 1995 och 2000

Medielaboratoriet

Grundades 1993
Första tvärvetenskapliga magisterprogrammet började 1994
Doktorandprogram sedan 1995
Forskningsgrupper sedan 1997
Inget kandidatprogram, samtliga studeranden har en kandidatexamen eller motsvarande innan inskrivning

Magisterprogram i nya medier, med huvudämnena:

  1. New Media Design and Production

  2. Game Design and Production

  3. Sound in New Media

Studeranden kan läsa kurser på medielaboratoriet som ett biämne samt som utbytesstudier.

∼45 anställda (4 professorer, 5 lektorer)

Utbildningsprogrammet i visuell kommunikationsdesign

Enheten för visuell kommunikationsdesign har funnits sedan 1927. Under åren 2007-2009 tilldelades programmet titeln Unit of Artistic Excellence för sina konstnärliga och yrkesmässiga åstadkommanden. Programmet fortsätter att ligga i topp gällande ansökningar till Högskolan för konst, design och arkitektur (Aalto ARTS).

Alumner i visuell kommunikationsdesign arbetar inom publicering, illustration, välgörenhetsorganisationer, samt inom reklam och marknadsföring, och mycket mer. Ett växande antal alumner väljer att bli entreprenörer och söker på så vis nya vägar att i rollen som designer engagera sig i samhället.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: