Institutionen för elektronik och nanoteknik

Infrastrukturer för forskning vid ELE

Experimentellt arbete är nyckeln till framgång inom vetenskapen. Vår institution är stolt över att kunna erbjuda de allra bästa infrastrukturerna för att vi ska kunna utföra internationellt uppmärksammad forskning. Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) utför forskning och erbjuder utbildning på tre platser - Micronova, Skoggård radioforskningsinstitut och i byggnaden på Marvägen 8, där majoriteten av vår personal sitter.
Micronova Cleanroom

Experimentellt arbete är nyckeln till framgång inom vetenskapen. Vår institution är stolt över att kunna erbjuda de allra bästa infrastrukturerna för att vi ska kunna utföra internationellt uppmärksammad forskning.

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) utför forskning och erbjuder utbildning på tre platser - Micronova, Skoggård radioforskningsinstitut och i byggnaden på Marvägen 8, där majoriteten av vår personal sitter.

 Aalto Electronics-ICT finns på Marvägen 8. Där utför vår institution forskning på elektromagnetik och materialstudier, design av elektriska kretsar och mikroelektronik, radiovetenskap och -teknik samt rymdvetenskap och -teknik.

Skoggård radioforskningsinstitut är det enda astronomiska radioobservatoriet i Finland. Observatoriet som institut är separat från Aalto-universitetets Högskola för elektroteknik, där vår institution utför forskning inom radioastronomi.

Micronova är Finlands nationella infrastruktur för forskning inom mikro- och nanoteknik och drivs av Teknologiska forskningscentralen VTT tillsammans med Aalto-universitetet. Forskningen vid Micronova fokuserar på mikro- och nanoteknik, materialteknik och optik. 

Millimetre Wave Laboratory of Finland – MilliLab, etablerat 1995, är ett gemensamt laboratorium för Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet. Det är också ett externt laboratorium för European Space Agency (ESA).

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: