Högskolan för kemiteknik

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för kemiteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för kemiteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.
An image of a student making calculations on paper

Enkät för karriäruppföljning

Enkäten ingår i en riksomfattande karriäruppföljning som genomförs i samarbete med Aarresaari, som är ett nätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. I nätverket ingår 14 finländska universitet. Enkätundersökningen genomförs samtidigt vid alla universitet under samordning av nätverkets karriäruppföljningsgrupp. Resultaten på denna sida baserar sig på data från enkäten.

Utexaminerade i arbetslivet

Sysselsättningen bland de som utexaminerats år 2013 från Högskolan för kemiteknik på basis av karriäruppföljningsenkäten. Nedan följer exempel på tjänstebeteckningar, arbetsgivare och sektorer fem år efter examen.  

Titel eller tjänstebeteckning fem år efter examen

Av de utexaminerade arbetar den största delen i stora samt små och medelstora företag. Vidare arbetar 3 % som företagare, på universitet, för organisationer eller stiftelser.

Arbetsgivare fem år efter examen

Fem år efter examen är 86 % av de utexaminerade i arbetslivet eller arbetar som företagare.

Nedan anges de tio viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv på basis av karriäruppföljningen fem år efter examen.

De viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv är förmåga till självständighet, analytiskt och systematiskt tänkande samt samarbete.

Anställning och lön
Det viktigaste kunskaper och färdigheter i nuvarande arbete

Mer information:
Riikka Heinonen
Manager, Career Services and Alumni Engagement
Aalto University Advancement and Corporate Engagement
[email protected] 

See also

Research group CHEM

Doctoral graduates of the School of Chemical Engineering in working life

Doctoral graduates of the School of Chemical Engineering are satisfied with their careers and degree. We follow our doctors' careers in a survey that is conducted 3 years after graduation.

School of Chemical Engineering
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat