Högskolan för kemiteknik

Finlands Akademis flaggskeppsfinansiering för Aalto-universitetet och VTT för utvecklingen av nya biomaterial

Aalto-universitetet och VTT kommer att starta ett kompetenscenter för att utveckla nya material och säkra en hållbar framtid.
Aalto University / School of Chemical Engineering

Samarbetet mellan Aalto-universitetet och VVT skapar en unik grund för nya innovationer inom bioekonomi. Från vänster: Vicerektor, forskning Tiina Nakari-Setälä, VTT, professor Orlando Rojas, Aalto-universitetet, vicerektor, forskning och innovationer Tuija Pulkkinen, Aalto-universitetet och forskningsprofessor Kristiina Kruus, VTT. Bild: Valeria Azovskaya

Finlands Akademis nya finansieringsprogram för forskning har tilldelat CERES, kompetenscenter för bioekonomi, flera miljoner euro under de kommande åren. Finansingeringsbeslutet baserar sig  på en grundlig granskning av flera internationella paneler som utvärderade den vetenskapliga kvaliteten och klustrets påverkan

CERES ska utveckla nya material för paketering, avancerade textilier och separationssystem samt halvledare, kompositer och lösningar för utvinning och lagring av energi. Växtbaserad biomassa som lignocellulosa kommer att användas för  man ska komma i från materialen som tillverkas från fossilt kol. Lignocellulosa är därför framtidens plast och mycket mer.

Samspelet mellan materialen ska anpassas genom olika processer vilka förutspås med modeller. Nya materialtyper som tillverkas från förnybara resurser kommer att bemöta några av de globala utmaningarna, som exempelvis resursförsörjning, klimatförändring och livskvalitet.

Den finska skogsindustrin anser att bioekonomi är en viktig del av reformen. CERES för samman Aalto-universitetet och VTT:s forskningsnätverk samt nationella och internationella forskningsnätverk och företag i branschen. Utvecklingen av verksamheterna stöds av Aalto-universitetet och VTT:s avancerade infrastruktur och instrumentering som rör sig från laboratoriet till en demonstrativ skala.

Långsiktig forskning resulterar i nya produkter, sysselsättning och en hållbar framtid

Målet för Finlands nationella bioekonomistrategi är att skapa 100 000 nya jobb i landet och öka bioekonomins avkastning med 40 miljarder euro 2025. Detta kräver snabba öppningar på den internationella marknaden, något som CERES vill understöda. .

”Aalto-universitetet och VTT:s profiler kompletterar varandra perfekt och det långsiktiga strategiska samarbetet skapar utomordentligt starka och mångsidiga kompetenskluster,” säger Aalto-universitetets rektor, Ilkka Niemelä. ”Vi har hög uppskattning för Finlands Akademis flaggskeppsfinansiering eftersom den möjliggör långsiktigt samarbete inom högteknologisk forskning med  stor internationell betydelse. Det finska samhället drar nytta av CERES kompetenscenter genom en ökad konkurrenskraft, nya innovationer och jobb, samtidigt som det producerar nya innovativa lösningar för de globala hållbarhetsutmaningarna,” fortsätter Niemelä.

”Finlands mål inom bioekonomi och klimatkontroll är väldigt ambitiösa. VTT uppskattar att produktionsvärdet för skogsindustrin kan fördubblas från den nuvarande nivån före 2050, samtidigt som klimatmålen uppnås om vi fokuserar på produkter med en hög värdeökning. Utvecklingen av dessa produkter kräver långsiktig forskning.  Vi uppskattar verkligen att Finlands Akademi uppmärksammade projektets omedelbara samhällspåverkan tillsammans med den höga vetenskapliga standarden när de beviljade finansieringen. Samarbetet mellan Aalto-universitetet och VTT i CERES kompetenscenter kommer skapa en unik grund för nya innovationer inom bioekonomi,” säger Antti Vasara, ordförande och VD för VTT.

Finlands Akademi väljer först två kompetenskluster inom det nya flaggskeppsprogrammet: 

https://www.aka.fi/en/about-us/media/press-releases/2018/academy-of-finland-selects-first-two-competence-clusters-to-the-new-flagship-programme/

Finlands Akademis flaggskeppsprogram:

https://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/flagship-programme/

Kompetenscenter för materialens bioekonomi: Ett flaggskepp för en hållbar framtid: 

http://materials.aalto.fi/en/ceres/

Bioekonomisk infrastruktur: 

http://www.bioeconomyinfra.fi/

Mer information:

Aalto-universitetet
Professor Orlando Rojas
tel. +358 50 512 4227, [email protected]

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Forskningsprofessor Kristiina Kruus
tel.. +358 50 5202471, [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat