Högskolan för elektroteknik

Henri Kähkönen arbetar med sin dröm i ett avhandlingskoncept mellan universitetet och ett företag

”Intressant forskning, bra arbetsmiljö och finansiering för ens projekt – allt vad en forskare kan be om.”
Henri Kähkönen

”Det är alltid belönande när vi får klart en prototyp och kan börja med mätningar. Våra forskningsutrymmen är utmärkta. Vi får utföra mätningar i ett helt nytt radiotyst rum.”

Henri Kähkönen började arbetet med sin avhandling förra hösten inom Aalto-universitetets och projektfinansiären Saabs gemensamma koncept Industrial Phd. Han anser att han i sitt arbete får kombinera de bästa sidorna med att arbeta både vid ett universitet och vid ett företag. ”Om jag skulle jobba på min avhandling vid ett företag, skulle jag inte hinna med lika mycket forskning. Å andra sidan om jag jobbade endast vid universitetet skulle det nog finnas tid för forskning, men kontakterna till företagsvärlden skulle vara sämre. Nu kan jag fokusera på forskningen till hundra procent och samtidigt ha ett nära samarbete med ett företag.”

Henri är även glad över tryggheten som en fast anställning ger, och han har också redan en plan för fortsättningen.

”Jag arbetar huvudsakligen vid Aalto, men jag åker regelbundet till Saab för möten med deras representanter. Under våra månatliga möten berättar vi om hur forskningen framskrider och diskuterar om hur vi kunde gå tillväga i fortsättningen. Samtidigt får vi information om hur forskningsresultaten gynnar företaget”, berättar Henri. På våren åker Henri till Saab i Göteborg för att arbeta en månad med ett produktutvecklingsprojekt. Denna typ av verksamhetsmodell är viktig, eftersom företaget kan säkerställa att forskningsresultaten kan överföras till produktutvecklingen och forskarna får bekanta sig direkt med produktutvecklingens utmaningar.

Radarforskning

Henris avhandling handlar om antenner som använder frekvensområdet 26–40 gigahertz. ”Man har nog forskat i antenner som använder detta frekvensband, men mycket få avhandlingar har publicerats om fasstyrda gruppantenner som fungerar över hela detta frekvensband. Med fasstyrda gruppantenner menas en grupp antenner, vars antennelement är placerade cirka en halv våglängd från varandra för att maximera antennernas prestanda. I framtiden kommer man mycket troligt att skapa antenner för detta band, eftersom man får noggrannare radarbilder ju högre frekvens som används. I detta fall upptäcker dock radarn inte objekt långt bort.”

Hurdant är forskarens jobb? I Henris fall börjar han med att gå igenom bakgrundsmaterial, dvs. vad som har skrivits om ämnet tidigare. Målet är att utveckla bättre lösningar än tidigare. ”Vi utför många simuleringar som redan i sig kan visa om vi har lyckats förbättra funktionaliteten. Efter det funderar vi på hur man kunde tillverka vår lösning med metall- eller plastmaterial. Till slut tillverkar vi en prototyp, som vi kan testa i universitetets radiotysta rum.” Forskningsresultaten omfattar så också erfarenheter om produktionsmetoder för nya antenner, till exempel nya 3D-utskriftsmetoder för metaller.

Prototypen är det sista steget för att säkerställa att den framtagna lösningen fungerar även i praktiken. Saabs antennexperter medverkar i projektets styrgrupp. På så sätt kan Saab snabb ta i bruk lyckade forskningsresultat.

Samarbetsavtal mellan Aalto och Saab

Saabs forskningschef Petteri Alinikula berättar att denna typ av samarbete är mycket vanligt i Sverige.

”I Sverige kan även erfarna experter vid företag börja arbeta vid universitet för att komplettera och dela med sig av sin kompetens och utöka sina nätverk”, säger han. Aalto-universitetet och Saab tecknade ett tioårigt samarbetsavtal för lite mer än ett år sedan.

”Vi söker ständigt nya diplomingenjörer i Finland till Aaltos och Saabs gemensamma doktorsprogram för forskning och företagssamarbete.”

Läs mer om samarbetsavtalet mellan Aalto och Saab >>

Mer information om doktorsprogrammet:

Mirella Lähteenmäki
Chef, företagsrelationer
[email protected]
+358 40 3538341

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat