Forskning och konst

Stora strategiska forskningsinitiativ – Tekes

De strategiska forskningsinitiativen är projekt där man strävar efter stora genombrott, skapar expertis inom nya områden och betydande tillväxt för Finland. Djärvhet, visionär förmåga och tvärvetenskaplighet har varit de önskade egenskaperna för initiativen. Vi deltar i sju och samordnar två strategiska forskningsinitiativ. Tekes avslutade finansieringsprogrammet för stora strategiska forskningsinitiativ för två år sedan.

Vi samordnar följande projekt:

Professor Janne Laine och Pirjo Kääriäinen 
World of Cellulose

Professor Minna Halme
Co-Creating Frugal and Reverse Innovation in Complex Global Systems

Vi medverkar i följande projekt:

Ansvarig professor vid Aalto-universitetet Kari Halonen 
Driftschef Janne Aikio, VTT Oy
The Naked User Approach – Nordic perspective to gadget-free hyperconnected environments

Ansvarig professor vid Aalto-universitetet Samuel Kaski 
Docent Patrik Floréen, Helsingfors universitet
Revolution of Knowledge Work 2

Ansvarig professor vid Aalto-universitetet Markus Linder 
Forskningsprofessor Merja Penttilä, VTT Oy
LIVING FACTORIES: Synthetic Biology for a Sustainable Bioeconomy

Ansvarig professor vid Aalto-universitetet Sami Franssila 
Professor Heikki Ruskoaho Helsingfors universitet
Innovative Induction Initiative

Ansvarig ledare vid Aalto-universitetet, seniorforskare och docent Olli Pitkänen 
Direktör Maritta Perälä-Heape, Uleåborgs universitet

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: