Forskning och konst

Finlands Akademis spetsforskningsenheter

Spetsforskningsenheterna utgör toppen för sina respektive forskningsområden, bidrar till att förnya forskningen och utbilda de begåvade forskarna i nästa generation för det finländska forsknings- och näringslivets behov. Spetsforskningsenheterna finansieras av Finlands Akademi och utöver detta av finska universitet, forskningsinstitut, den privata sektorn och många andra parter. Finansieringen beviljas för 6–8 år i taget.

Vi samordnar följande spetsforskningsenheter:

Spetsforskningsenheter 2022–2029

  • Professor Anouar Belahcen: High-Speed Electromechanical Energy Conversion Systems
  • Professor Markus Linder: Center of Excellence in Life-Inspired Hybrid Materials

Spetsforskningsenheter 2018–2025

Vi medverkar i följande spetsforskningsenheter

Spetsforskningsenheter 2022–2029

Spetsforskningsenheter 2018–2025

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: