Forskning och konst

Finlands Akademis spetsforskningsenheter

Spetsforskningsenheterna utgör toppen för sina respektive forskningsområden, bidrar till att förnya forskningen och utbilda de begåvade forskarna i nästa generation för det finländska forsknings- och näringslivets behov. Spetsforskningsenheterna finansieras av Finlands Akademi och utöver detta av finska universitet, forskningsinstitut, den privata sektorn och många andra parter. Finansieringen beviljas för 6–8 år i taget.

Vi samordnar följande spetsforskningsenheter:

Spetsforskningsenheter 2022–2029

  • Professor Anouar Belahcen: High-Speed Electromechanical Energy Conversion Systems
  • Professor Markus Linder: Center of Excellence in Life-Inspired Hybrid Materials

Spetsforskningsenheter 2018–2025

 

Vi medverkar i följande spetsforskningsenheter

Spetsforskningsenheter 2022–2029

  • Professor Eero Saksman, Helsingfors universitet, Ansvariga professorer vid Aalto-universitetet Pauliina Ilmonen och Kalle Kytölä: Finnish centre of excellence in Randomness and Structures
  • Professor Hanna Vehkamäki, Helsingfors universitet, Aalto University's respronsible professor Patrick Rinke: Virtual laboratory for molecular level atmospheric transformations

Spetsforskningsenheter 2018–2025

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat