Företagssamarbete

Studentprojekt

Studentprojekt låter studenterna arbeta med verkliga fallstudier i samarbete med företag och andra organisationer. Projektet erbjuder företagen ett sätt att anknyta med framtidens experter och få fräscha idéer och nya insikter.
hydrogen programme

Studenterna tar sig an utmaningar alltifrån marknadsundersökningar och strategisk planering till produktdesign och utveckling med sakkunskap som bildats under studierna, stödda av lärarövervakning och ledning. Studerande vid Aalto-universitetet har ett sätt att utmana konventionella idéer och komma fram till nya, innovativa sätt att göra saker på.

Studentprojekten ger även en chans att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare, samt vinna synlighet bland blivande akademiker från områdena vetenskap, konst, teknik och handel.

Ytterligare information om studentprojekten (på engelska)

Våra kontaktuppgifter finns här (en/fi)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: