Företagssamarbete

Studentprojekt

Studentprojekt låter studenterna arbeta med verkliga fallstudier i samarbete med företag och andra organisationer. Projektet erbjuder företagen ett sätt att anknyta med framtidens experter och få fräscha idéer och nya insikter.
Student Business Project 2

Studenterna tar sig an utmaningar alltifrån marknadsundersökningar och strategisk planering till produktdesign och utveckling med sakkunskap som bildats under studierna, stödda av lärarövervakning och ledning. Studerande vid Aalto-universitetet har ett sätt att utmana konventionella idéer och komma fram till nya, innovativa sätt att göra saker på.

Studentprojekten ger även en chans att komma i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare, samt vinna synlighet bland blivande akademiker från områdena vetenskap, konst, teknik och handel.

Ytterligare information om studentprojekten (på engelska)

Våra kontaktuppgifter finns här (en/fi)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: