Career Design Lab

CoDesigner-samarbete

Career Design Lab har som uppgift att främja hållbara karriärer genom att stöda studerande och alumner vid Aalto-universitetet i utformningen av meningsfulla karriärer och i livslångt lärande. Vi söker nu nya samarbetspartner för våra CoDesigner-pilotprojekt 2021–2022.
CDL

CoDesigner-samarbete

Delta i våra kreativa experiment

Career Design Lab är en plats för radikalt kreativa experiment, lärande och samarbete. Vi erbjuder och utvecklar nya tjänster och lösningar för karriärdesign och livslångt lärande för våra studerande och alumner. Är din organisation en modig och kreativ vägvisare för arbetslivets framtid? Kom med och experimentera, skapa hållbara karriärer och utveckla framtidens proffs!

Som CoDesigner: 

  • Förbereder ni studerande vid Aalto-universitetet att utforma meningsfulla karriärer och skapa kontakter till arbetslivet 
  • Delar ni med er av er sakkunskap och era erfarenheter av fungerande och kreativ arbetslivspraxis 
  • Samarbetar ni med våra experter i radikalt kreativa serviceexperiment
  • Erbjuder ni intressanta möjligheter till livslångt lärande för Aalto-universitetets studerande och alumner

CoDesigner-förmåner: 

  • Ni stärker kompetenspoolen och ert varumärke som visionär arbetsgivare bland Aalto-universitetets alumner och studerande
  • Ni profilerar er som en aktiv och kreativ vägvisare när det gäller att bygga ett hållbart framtida arbetsliv
  • Ni får kännedom om de senaste forskningsrönen och förändringarna gällande arbetslivet
  • Ni kan välja avgiftsbelagda tilläggstjänster som erbjuds endast CoDesigners
Focus areasd

CoDesign-organisationer vid Career Design Lab förbinder sig att främja arbetslivsfärdigheter, -kompetens och -kontakter hos studerande (och alumner) vid Aalto-universitetet. I pilotfasen är samarbetet avgiftsfritt men förutsätter en tidsmässig satsning och ett innovativt grepp om förändringen i arbetslivet.

Ta kontakt!

Expert Riitta Kontio, [email protected], tfn 050 550 2066

Samarbetsformer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: