Evenemang

Disputation inom konstfostran, Marja Nurminen

Disputation från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, institutionen för konst och media
Piirretty kuvio, jossa kysytään, kuka minusta tulee, kun paneudun piirtämiseen.

Avhandlingens titel: The teaching of drawing in higher arts education – articulating the practitioners’ orientations

Doktorand: Marja Nurminen
Opponent: Prorektor Jaana Erkkilä-Hill, Konstuniversitetet
Kustos: Professor Bassam El Baroni, Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, institutionen för konst och media

Vilket värde har teckningsundervisningen i dag? 

Den här avhandlingen beskriver vad som händer i teckningsateljéer i konstnärlig högre utbildning. Ett av huvudmålen med forskningen är att avmystifiera undervisningen i teckning genom att artikulera den. Huvudresultaten kan sammanfattas till fyra forskningsrön. 

1) Att teckna är att tänka.

2) Det finns en koppling mellan teckning och minne. 

3) Vikten av forskning i konstnärlig högre utbildning är väsentlig för dem som arbetar i konsthögskolor. 

4) Forskningen föreslår en icke uttömmande lista med sex personliga orienteringar mot teckning. 

Listan kan vara användbar när man undervisar eller studerar teckning. Denna studie tar fram de professionellas d.v.s. konstnär-lärarnas orienteringar oavsett om de är taktiska, politiska, moraliska eller personliga. Den tysta kunskapen som finns i konstateljéer är artikulerad. Medan tidigare forskning visar att studerandes teckningsfärdigheter har minskat, är det ofta som teckningen tas förgivet inom den konstnärliga högre utbildningen. Det är avgörande att studerande tecknar och utvecklar sig i teckningsfärdigheter. För det ändamålet finns det och kommer att finnas teckningslärare och teckning kommer att undervisas i konstnärlig högre utbildning. 

Denna studie är relevant för dem som undervisar eller lär sig teckning och för dem som ansvarar för att utforma innehåll och läroplaner för högre konst- och designutbildningar. Studien öppnar också praktiken för att undervisa teckning och metoder för forskning av teckningsundervisningen för dem som inte är bekanta med dem.

Avhandlingen är offentligt tillgänglig i elektronisk form 10 dagar före disputationen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Kontakt information

E-post [email protected]
Tel. +358504317426


Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Zoom snabbguide: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/zoom-snabbguide

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: