Evenemang

Disputation inom datateknik, KoM Felix Epp

Disputation från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, institutionen för datateknik
From a bird's eye view, some colourful fabrics, electronic components, and smaller sewing materials are next to a carton board reading "Digi Merkki crafting kit."

Doktorsavhandlingens titel: Augmenting Appearance with Wearable Technology: Open-ended, Practices-oriented Design for Adornment and Identity as Routes to Adoption

Doktorand: Felix Epp
Opponent: Prof. Kristina Höök, KTH, Sverige
Kustos: Prof. Marko Nieminen, Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, institutionen för datateknik

Avhandlingen är offentligt tillgänglig i elektronisk form 10 dagar före disputationen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Designmemetoider för skapande av kläder med inbäddad teknik för sociala kontakter

Avhandlingsarbetet  undersökte hur teknik kan förändra vår klädsel och hur detta kommer att förändra vårt sätt att interagera med varandra. Föreställ dig kläder och accessoarer som inte bara är bekväma och speglar din stil utan också reagerar på dina känslor, sociala kontakter och sociala medier. Forskare formulerade detta löfte om att “wearables” skulle omforma vårt sociala liv för två decennier sedan. Men än så länge används “wearables”  främst för att spåra personliga hälsodata. Befintlig forskning visar att digital design som ändrar kläders utseende ofta känns malplacerad.

Denna doktorsavhandling studerar denna lucka i hur wearables används i vardagslivet. Avhandlignen presenterar studier om hur man i verkliga livet använder digital teknik för att utsmycka sig. Vi har noggrant studerat tre fall i vår undersökning och utformat nya wearables för och med människor. Det första fallet, en unik axelaccessoar i päls som imiterar djurens rörelser, visade hur werables kan underlätta intima mänskliga kontakter genom att locka främlingar till beröring. Det andra fallet utforskade potentialen för att dela personlig information genom kläder i stadsmiljöer. Den sista studien anknöt till den rika traditionen hos finska universitetsstudenter att pryda sin  studentoveroler. Under två år observerade vi hur studenterna – utrustade med sömnadskunskaper, tyglappar, accessoarer och invecklade traditioner– förvandlade enkla overaller till canvas med personliga historier. Genom att designa en interaktiv tyglapp tillsammans med studenterna kunde vi se hur deras beteende på nätet blev en del av deras kläder. Studenterna började till exempel remixa memes från nätet och använda dem för att pryda sina overaller.

Denna sammanslagning av klädtraditioner och digitala metoder kan få allvarliga konsekvenser när människor börjar trolla och mema med sina kläder. Vi har utvecklat en designmetod som är öppen och praxisorienterad, och vi demonstrerar den i ett praktiskt designkoncept som kallas "Memetic Expression". Dessa verktyg gör det möjligt för teknik- och modedesigners att få "förstärkt utsmyckning" att fungera och forma sociala teknikers positiva eller negativa långsiktiga inverkan.

Kontaktuppgifter: 

e-post [email protected]
telefon +358418080711


Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: