Campus

Otsvängen 2A och 2B

Otsvängen 2A och 2B kommer att innehålla en stor mängd toppmoderna undervisnings- och forskningslokaler samt evenemangs- och studioutrymmen som varit länge efterlängtade i Otnäs. Arbetet inleds i januari 2022 och enligt plan ska husen vara klara sommaren 2023.
Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building
Havainnekuvassa näkymä Otakaari 2:n rakennuksiin. Kuva: Arkkitehtitoimisto SARC
Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.
Otakaari 2A. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Otsvängen 2A

I Otsvängen 2A färdigställs ca 6 500 brm2 allaktivitetsutrymmen för undervisning, forskning, evenemang och ett studiocenter. Huset utrustas med nya digitala teknologier som möjliggör forskning och undervisning över disciplinernas gränser och lyfter evenemangen på Aalto till en ny nivå såväl på campus som virtuellt.

Nybygget ska bli ett skyltfönster för den unika forskningen och undervisningen vid Aalto hemma och utomlands. Utom lokaler för Aalto-folket ska huset också ha utrymmen för restauranger och evenemangsarrangörer.

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Otakaari 2B. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Otsvängen 2B

Med Otsvängen 2B får Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik 5700 brm2 nya undervisnings-, forsknings-, laboratorie- och kontorslokaler. Huset har förbindelse till Nanohuset och Nanomikroskopicentret, vilket ökar möjligheterna till samarbete inom nanoteknologiområdet.

Huset kompletterar högskolornas byggnadsbestånd och ger flexibilitet åt verksamheten vid högskolornas institutioner.

Tidplan och arbetsplats

Husens byggarbetsplats kringgärdas i början av januari 2022, varvid parkeringsplatserna vid byggarbetsplatsen Otsvängen 2B också tas ur bruk. Samtidigt flyttas lederna för gång-, cykel- och mopedtrafik till Väres och Handelshögskolans sida. Byggarbetsplatserna kan medföra tillfälliga störningar på Otsvängen, Marvägen och Maskinbyggarvägen.

Under de kommande månaderna utförs- lednings- och rörarbeten, och nära arbetsplatsen kan man bli tvungen att tillfälligt stänga av vägarna. De egentliga schaktningsarbetena påbörjas i mitten av februari.

Husen väntas bli klara sommaren 2023.

Byggherre: Aalto Universitetsfastigheter
Entreprenör: NCC
Projektering: Arkitektbyrå SARC

Information
Marcus Korhonen, operativ chef (Otsvängen 2A, Aalto Studios),
[email protected], tel. 040 012 9629

Jarmo Wilander, chef för byggherreverksamhet (Aalto Universitetsfastigheter),
[email protected], tel. 040 541 3304

Tuomas Kostia, byggchef (Aalto Universitetsfastigheter), [email protected], tel. 050 522 5480

Media
Noora Stapleton, specialsakkunnig, campus kommunikation, 
[email protected], tel. 050 353 1525

Otsvängen 2 bilder

Illustration image depicting what Otakaari 2 could look like, people walking and cycling near Otakaari and Maarintie, man with sunglasses looks to the viewer, its sunny and there's an event in the corner of the building

Bild: Arkitektbyrå SARC

Illustration image set in sunset, depicting Otakaari 2 buildings in the future. People walking around and the lights are on in the building.

Bild: Arkitektbyrå SARC

Illustration image of a spring or summer view from Otakaari towards Väre, Otakaari 2B on the right side of the image, sun is shining, there are flowers in bloom on the left of the image. Lots of people walking, cycling and interacting near the building.

Bild: Arkitektbyrå SARC

Illustration image on a sunny day as the sun is setting, of Otakaari 2A, the lights in the building are lit and there are blurry images of people walking around. Grass and trees are green.

Bild: Arkitektbyrå SARC

Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.

Bild: Arkitektbyrå SARC

Illustration image of an aerial view over Otaniemi campus at dusk, depicting Väre, School of Business, parts of the Undergraduate Centre, Otakaari 2A and Otakaari 2B.

Bild: Arkitektbyrå SARC

Campus nyheter

Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Publicerat:

Otnäs, namnet har en dunkel historia

Hur har universitetets campusområde fått sitt namn?
Havainnekuva
Campus, Universitetet Publicerat:

Två gamla lindar fälls på Otnäsvägen i februari och två nya planteras

De gamla träden får ett nytt liv som konstverk utomhus.
Image depicts a white wall with the words IV Konehuone OLO sprayed on it in red, referring that the engine room for AC is that way.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet utlyser tävlingar om konstverk i kvarteret som nu byggs

Med tävlingarna vill man ha konstverk till det nya kvarteret Aalto Works.
kampus kesällä
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Röstningen om studenternas inkluderande budget har avgjorts – trädgårdsbänkar blev vinnare

Våren 2021 tillfrågades studenterna vid Aalto-universitetet om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat