Ansökningsservice

Byte av utbildningsprogram inom det tekniska området

Om du har en studierätt vid Aalto-universitetet som leder till en DI-examen och du vill byta till en annan utbildning som leder till DI-examen, är det fråga om byte av utbildningsprogram.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

 

Du kan ansöka om byte av utbildningsprogram under ditt första studieår, med beaktande av lagstadgad frånvaro. Du ska före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 

Om du har under ditt första studieår anmält dig som frånvarande för en termin, kan du söka om byte av utbildningsprogram efter tre terminer. Då ska du före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i examen till en omfattning av minst 82 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 

Ansökningsmål Kvot  Vägt medeltal Annat att notera
Automation och robotik ingen kvot 3,50  
Bioinformationsteknologi  ingen kvot 3,50  
Byggnadsteknik ingen kvot 3,50  
Datateknik ingen kvot 3,50  
Elektronik och eletroteknik ingen kvot 3,50  
Energi- och maskinteknik ingen kvot 3,50  

Fastighetsekonomi och geoinformatik

ingen kvot 3,50  
Hållbara samhällen ingen kvot 3,50  
Informationsteknologi ingen kvot 3,50  
Informationsnätverk 8 3,80  
Kemiteknik ingen kvot 3,50  
Produktionsekonomi 2 4,20  
Teknisk fysik och matematik  ingen kvot 3,50  

ingen kvot = alla sökande som fyller antagningskraven kan antas

 

Ansökan om byte av utbildningsprogram görs i Studieinfo och ansökan följer tidtabellen för ansökan om överflyttning,

ansökningstiden är  2 - 16.5.2022.

Resultaten meddelas åt sökande per e-post senast 8.7.2022 och om du erbjuds en studieplats ska du ta emot den senast 15.7.2022 kl. 15.00. 

Alla sökande ska bifoga följande bilagor till sin ansökan senast 23.5.2022 kl. 15.00:   

 1. Utredning av återstående studier 
  Ifall du har studier som inverkar på ansökan och som inte ännu finns i studieregisterutdraget ska du ge en skriftlig utredning av studierna.  När studierna avläggs ska framgå från utredningen. OBS! Dessa studier ska vara avlagda senast den 30.6.2022.  

 2. Studieplan

  I studieplanen föreslår du 
  - hur de studier som du redan har avlagt kan inkluderas i examen 
  - en tidtabell för hur du utför de studier som fattas från examen.
   
  Syftet med planen är att visa att du bekantat dig med examens innehåll, krav och tidtabell.

  För Högskolan för ingenjörsvetenskaper kan studieplanen göras med hjälp av högskolans egen mall (endast på finska). För ansöknignsmål från andra högskolan görs studieplanen i SISU och bifogas ansökningsblanketten. Guide: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=175512430 

  Gör ett separat studieplan för alla program som du ansöker om byte av utbildningsprogram för.

 3. Uppvisa språkkunskaper 
  - Om du ansöker som utbyte av utbildningsprogram från ett engelskspråkigt program till ett finsk/svenskspråkigt kandidatprogram inom teknik, ska du uppvisa tillräckliga kunskaper i antingen finska eller svenska i ansökningsskedet.  Mera information om att uppvisa språkkunskaper hittar du: Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska | Aalto-universitetet

Studieprestationer granskas direkt från studieregistret efter ansökningstidens slut.  

Möjliga återstående studier granskas från studieregistret efter 30.6.2022.

Studier som är halvfärdiga under ansökningstiden och som används som basis för ansökan ska vara avklarade senast 30.6.2022. Studierna kontrolleras från Aaltos studieregister senast 15.7.2022 efter kl. 15. Notera att lärare har fyra veckor på sig att ge vitsord räknat från tentamen eller annat prestationssätt. Studier som används som basis för ansökan ska alltså i regel avläggas under den femte periodens utvärderingsperiod.  

Tillägsansökan till ansökningsmål Byggnadsteknik från 31 maj till 7 juni 2022

Tillägsansökan till ansökningsmålet "Byggnadsteknik" inom byte av utbildningsprogram kommer att organiseras den 31 maj-7 juni 2022 kl. 15.00. Resten av tidtabellen är detsamma som för ansökan om byte av utbildningsprogram.

Om du redan har ansökt om byte av utbildningsprogram, och skulle bli antagen utöver till byggnadsteknik, kan du välja vilken av studieplatserna du vill ta emot.

Vänligen observera att endast detta ansökningsmål kan sökas i den här tillägsansökan. Nästa ansökningsperiod för de övriga ansökningsmålen är våren 2023. 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat