Ansökningsservice

Byte av utbildningsprogram inom det tekniska området

Om du har en studierätt vid Aalto-universitetet som leder till en DI-examen och du vill byta till en annan utbildning som leder till DI-examen, är det fråga om byte av utbildningsprogram.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

 Ansökan om byte av utbildningsprogram görs i Studieinfo och ansökan följer tidtabellen för ansökan om överflyttning.

Ansökningstiden för våren 2023 var 2. - 16.5.2023 kl. 15.00.

Du kan ansöka om byte av utbildningsprogram under ditt första studieår, med beaktande av lagstadgad frånvaro. Du ska före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 

Om du har under ditt första studieår anmält dig som frånvarande för en termin eller börjat dina studier 1.1., kan du söka om byte av utbildningsprogram efter tre terminer. Då ska du före utgången av juni ha slutfört studier som kan tillgodoräknas i examen till en omfattning av minst 82 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 

De studier som ligger till grund för ansökan ska ha slutförts under den studierätt som ligger till grund för bytet. Kurser som slutförts tidigare eller tillgodoräknats från andra studier beaktas inte.

Ansökningsmål Nybörjarplatser Vägt medeltal Annat att notera
Automation och robotik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Bioinformationsteknologi  Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Byggnadsteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Datateknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Elektronik och eletroteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Energi- och maskinteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Fastighetsekonomi och geoinformatik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Hållbara samhällen Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Informationsteknologi Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Informationsnätverk 8 3,80 Om det finns fler sökande än kvoten kommer de sökande att rangordnas utifrån medeltalet.
Kemiteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Produktionsekonomi 2 4,20 Om det finns fler sökande än kvoten kommer de sökande att rangordnas främst utifrån medeltalet. Den slutliga rangordningen kan sjunka om den sökandes studier har ett stort antal prestationer som inte är på skalan 1-5. Om flera sökande har samma medeltalet ges företräde till sökande som avlagt muntlig och skriftlig tentamen i annat inhemskt språk och minst 35 sp inom ingenjörsmatematik, fysik och datateknik som kan tillgodoräknas i grundstudier. Om det fortfarande finns sökande på samma tjänst kommer de sökande att rangordnas baserat på medeltalet av studierna inom ingenjörsmatematik, fysik och datateknik som kan tillgodoräknas i grundstudier.
Teknisk fysik och matematik  Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50  
Teknisk psykologi 0   Det är inte möjligt att ansöka om byte av utbildningsprogram i detta ansökningsalternativ i 2023.

 

Ansökningstid: 2.-16.5.2023 kl. 15.00

Resultaten meddelas åt sökande per e-post senast 7.7.2023 och om du erbjuds en studieplats ska du ta emot den senast 14.7.2023 kl. 15.00. 

Alla sökande ska bifoga följande bilagor till sin ansökan senast 23.5.2023 kl. 15.00:   

 1. Utredning av återstående studier 
  Ifall du har studier som inverkar på ansökan och som inte ännu finns i studieregisterutdraget ska du ge en skriftlig utredning av studierna. Din egen utredning räcker. När studierna avläggs ska framgå från utredningen. OBS! Dessa studier ska vara avlagda senast den 30.6.2023.  
 2. Studieplan

  I studieplanen föreslår du 
  - hur de studier som du redan har avlagt kan inkluderas i examen 
  - en tidtabell för hur du utför de studier som fattas från examen.
   
  Syftet med planen är att visa att du bekantat dig med examens innehåll, krav och tidtabell.

  Studieplanen görs i Sisu och bifogas ansökningsblanketten (Studentguide).

  Gör ett separat studieplan för alla program som du ansöker om byte av utbildningsprogram för.
 3. Uppvisning av språkkunskaper 

  Om du ansöker om byte av utbildningsprogram från ett engelskspråkigt program till ett finsk/svenskspråkigt kandidatprogram inom teknik, ska du uppvisa tillräckliga kunskaper i antingen finska eller svenska i ansökningsskedet.  Mera information om att uppvisa språkkunskaper hittar du: Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska | Aalto-universitetet

Studieprestationer kontrolleras direkt från studieregistret efter ansökningstidens slut.  

Studier som är halvfärdiga under ansökningstiden och som används som basis för ansökan ska vara avklarade senast 30.6.2023. Studierna kontrolleras direkt från Sisu. Notera att lärare har fyra veckor på sig att ge vitsord räknat från tentamen eller annat prestationssätt. Studier som används som basis för ansökan ska alltså i regel avläggas under den femte periodens utvärderingsperiod. 

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Sisu instructions main illustration

Snabbanvisningar för att skapa en studieplan i Sisu

Så här gör du en studieplan (ISP) i Sisu.

Ansökningar, anvisningar och regler
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Påvisande av språkkunskaper i svenska eller finska för kandidatansökan

Språkkrav för kandidatansökan till finsk- och svenskpråkiga utbildningar

Studera vid Aalto
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat