Ansökningsservice

Byte av utbildningsprogram inom det tekniska området

Om du har en studierätt vid Aalto-universitetet som leder till en DI-examen och du vill byta till en annan utbildning som leder till DI-examen, är det fråga om byte av utbildningsprogram. Ansökan om byte av utbildningsprogram görs varje år i maj, enligt tidtabellen för ansökan om överflyttning.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio
 • Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 2.5.2024 kl. 8.00 - 16.5.2024 kl. 15.00. 
 • Du kan ansöka om byte av utbildningsprogram under ditt första studieår, med beaktande av lagstadgad frånvaro. Du ska före utgången av juni 2024 ha slutfört studier som kan inkluderas i examen till en omfattning av minst 55 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 
 • Om du har under ditt första studieår anmält dig som frånvarande för en termin eller börjat dina studier 1.1., kan du söka om byte av utbildningsprogram efter tre terminer. Då ska du före utgången av juni ha slutfört studier som kan inkluderas i examen till en omfattning av minst 82 sp och med ett medeltal på minst 3,50. 
 • De studier som ligger till grund för ansökan ska ha slutförts under den studierätt som ligger till grund för bytet. Studier som slutförts tidigare eller tillgodoräknats från andra studier beaktas inte. Studierna bör vara slutförts
  • för förstaårsstudenter: 1.8.2023-30.6.2024
  • för de som registrerat sig för att vara frånvarande en termin under det första studieåret på grund av lagstadgade skäl, med hänsyn till frånvaron av en termin: 1.8.2022-30.6.2024
  • för de som påbörjade sina studier den 1 januari 2023: 1.1.2023-30.6.2024 
Ansökningsmål Nybörjarplatser Vägt medeltal Annat att notera
Automation och robotik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda senast den 30.6.2024.
Bioinformationsteknologi  Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda senast den 30.6.2024.
Byggnadsteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Datateknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Elektronik och eletroteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda senast den 30.6.2024.
Energi- och maskinteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Fastighetsekonomi och geoinformatik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Hållbara samhällen Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Informationsteknologi Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda senast den 30.6.2024.
Informationsnätverk 8 3,80 Om det finns fler sökande än kvoten kommer de sökande att rangordnas utifrån medeltalet. Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Kemiteknik Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda senast den 30.6.2024.
Produktionsekonomi 2 4,20 Om det finns fler sökande än kvoten kommer de sökande att rangordnas främst utifrån medeltalet. Den slutliga rangordningen kan sjunka om den sökandes studier har ett stort antal prestationer som inte är på skalan 1-5. Om flera sökande har samma medeltalet ges företräde till sökande som avlagt muntlig och skriftlig tentamen i annat inhemskt språk och minst 35 sp inom ingenjörsmatematik, fysik och datateknik som kan tillgodoräknas i grundstudier. Om det fortfarande finns sökande på samma tjänst kommer de sökande att rangordnas baserat på medeltalet av studierna inom ingenjörsmatematik, fysik och datateknik som kan tillgodoräknas i grundstudier. Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Teknisk fysik och matematik  Alla sökande som fyller antagningskraven antas 3,50 Studierna som beviljar ansökningsbehörighet bör vara slutförda OCH registrerade i Sisu senast den 30.6.2024.
Teknisk psykologi 0   Det är inte möjligt att ansöka om byte av utbildningsprogram i detta ansökningsalternativ i 2024.
 • Nästa ansökningstid: 2.5.2024 kl. 8.00 - 16.5.2024 kl. 15.00
 • Studieprestationer kontrolleras direkt från studieregistret efter ansökningstidens slut.  Studier som är halvfärdiga under ansökningstiden och som används som basis för ansökan ska vara slutförda senast den 30.6.2024. Studierna kontrolleras direkt från Sisu. Notera att lärare har fyra veckor på sig att ge vitsord räknat från tentamen eller annat prestationssätt. 
 • Resultaten meddelas åt sökande per e-post senast den 4.7.2024 och om du erbjuds en studieplats ska du ta emot den senast den 11.7.2024 kl. 15.00. De studier som utgör grunden för ansökan ska ha slutförts före den 30.6.2024. Om du blir antagen inleds den nya studierätten den 1.8. och den tidigare studierätten upphördå den föregående terminen slutar, med andra ord den 31.7. Den studietid som du använt till den examen som din ansökan grundar sig på avdras från den nya studierättens studietid.
 • Alla sökande ska bifoga följande bilagor till sin ansökan senast den 23.5.2024 kl. 15.00:   
 1. Studieplan

  I studieplanen föreslår du 
  - hur de studier som du redan har avlagt kan inkluderas i examen 
  - en tidtabell för hur du utför de studier som fattas från examen.
   
  Syftet med planen är att visa att du bekantat dig med examens innehåll, krav och tidtabell.

  Gör studieplanen i Sisu och bifoga ansökningsblanketten som pdf-fil (Studentguide).

  Gör en separat studieplan för alla program som du ansöker om byte av utbildningsprogram för. Spara studieplanen som ett pdf-dokument och namnge det: Studieplan_Byte av utbildningsprogram_Namnet av ditt ansökningsalternativ_ditt namn.pdf

  Du kan spara studieplanen som PDF-fil via Sisus utskriftsfunktion: tryck på trepunktsknappen i övre högra hörnet av den studieplan du vill ha, välj "skriv ut studieplan" och "spara som PDF-fil". 

 2. Utredning av återstående studier (endast om du har studietjänster som saknas från Sisu, som du kommer att slutföra senast den 30.6.2024)
  Ifall du har studier som inverkar på ansökan och som inte ännu finns i studieregisterutdraget ska du ge en skriftlig utredning av studierna. Det räcker med din egen korta skriftliga utredning av dessa studier, till exempel en kurslista. Av utredningen ska framgå kursens kod och namn, antal poäng och datum för slutförande. Studier som räknas som ger ansökningsbehörighet kan inte läggas till eller ändras efter den 23.5., så anmäl dig till vårens återstående kurser och tentamina innan du skickar in listan av återstående studier. 
 3. Uppvisning av språkkunskaper (endast om du ansöker från Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology)
  Om du ansöker om byte av utbildningsprogram från ett engelskspråkigt program till ett finsk/svenskspråkigt kandidatprogram inom teknik, bör du uppvisa tillräckliga kunskaper i antingen finska eller svenska i ansökningsskedet.  Mera information om att uppvisa språkkunskaper hittar du: Språkkrav: intyg över kunskap i svenska eller finska | Aalto-universitetet

Informationen på denna sida avser vårens 2024 byte av utbildningsprogram. Ansökningsalternativen och urvalskriterierna för att byta utbildningsprogram fastställs årligen och det kan komma att bli ändringar av dem för nästa år (2025).

Vanliga frågor

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Sisu instructions main illustration

Snabbanvisningar för att skapa en studieplan i Sisu

Så här gör du en studieplan (ISP) i Sisu.

Ansökningar, anvisningar och regler
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Påvisande av språkkunskaper i svenska eller finska för kandidatansökan

Språkkrav för kandidatansökan till finsk- och svenskpråkiga utbildningar

Studera vid Aalto
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: