Hakijapalvelut

Koulutusohjelman vaihto tekniikan alalla

Jos sinulla on Aalto-yliopistossa DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, on kyse koulutusohjelman vaihdosta.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

Koulutusohjelman vaihto toteutetaan Opintopolussa siirtohaun aikataulua noudattaen.

Kevään 2023 hakuaika oli 2. - 16.5.2023 klo 15.00. 

Jos sinulla on Aalto-yliopistossa DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, on kyse koulutusohjelman vaihdosta. 

Voit hakea koulutusohjelman vaihtoa ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Sinulla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 

Jos olet ilmoittautunut ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi tai aloittanut opintosi 1.1., voit hakea vaihtoa kolmen lukukauden jälkeen. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 82 op opintoja vähintään 3,5 keskiarvolla, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettu vaihdon perusteena käytetyn opiskeluoikeuden aikana. Aiemmin suoritettuja tai muista opinnoista hyväksiluettuja kursseja ei huomioida. 

Hakukohde Aloituspaikat Painotettu keskiarvo Muuta huomioitavaa
Automaatio ja robotiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Bioinformaatioteknologia  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään   3,50  
Elektroniikka ja sähkötekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Energia- ja konetekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Informaatioteknologia Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Informaatioverkostot   8 3,80 Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen keskiarvon perusteella.
Kemian tekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50  
Kestävät yhdyskunnat Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Rakennustekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Teknillinen psykologia 0   Tähän hakukohteeseen ei 2023 haussa voi hakea koulutusohjelman vaihtoa.
Tietotekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50  
Tuotantotalous 2 4,20 Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti keskiarvon perusteella. Lopullinen sijaluku voi pudota, mikäli hakijan opinnoissa on suuri määrä suorituksia, joista ei ole annettu arvosanaa asteikolla 1-5. Tasapistetilanteessa asetetaan etusijalle hakijat, jotka ovat suorittaneet toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen kokeen sekä vähintään 35 op perusopintoihin hyväksiluettavia insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja. Jos tasapistetilanne ei vieläkään ratkea, hakijat asetetaan järjestykseen perusopintoihin hyväksiluettavien insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintojen keskiarvon perusteella.

Hakuaika: 2. - 16.5.2023 klo 15.00

Tulokset lähetetään hakijoille sähköpostitse  viimeistään 7.7.2023 ja mahdollinen tarjottu paikka tulee ottaa vastaan 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.  

Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukselle seuraavat liitteet 23.5.2023 klo 15.00 mennessä:  

 1. Selvitys puuttuvista opinnoista  

  Jos sinulla on valintaan vaikuttavia opintoja, joita ei ole vielä merkitty opintorekisteriin, sinun tulee tehdä lyhyt kirjallinen selvitys näistä opinnoista. Oma selvitys riittää. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös opintojen suoritusajankohta. HUOM! Opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 30.6.2023.  
 2. Opintosuunnitelma

  Opintosuunnitelmassa teet ehdotuksen:  
  - kuinka jo suorittamasi opinnot sisällytettäisiin tutkintoon 
  - aikataulusta tutkinnon jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

  Suunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että olet tutustunut tutkinnon sisältöön ja vaatimuksiin sekä aikataulutukseen. Opintosuunnitelma tehdään Sisussa ja liitetään hakulomakkeelle. Valitse Sisussa "Uusi opintosuunnitelma" ja "Kaikki koulutukset", jossa voit valita oikean koulutuksen. Lisätietoa HOPS:in tekemisestä löydät Opiskelijan oppaasta.

  Tee erillinen HOPS kaikkiin niihin ohjelmiin/pääaineisiin, joihin haet koulutusohjelman vaihtoa.
 3. Kielitaidon osoitus

  Jos haet koulutusohjelman vaihtoa suomen/ruotsinkieliseen  tekniikan alan kandidaattiohjelmaan ohjelmasta, jonka opetuskieli on englanti, tulee sinun osoittaa vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito hakuvaiheessa. Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta: Kielitaitovaatimukset: suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen | Aalto-yliopisto

Opintosuoritukset tarkistetaan suoraan opintorekisteristä hakuajan päättymisen jälkeen. 

Mahdolliset hakuaikana keskeneräiset hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna 30.6.2023 mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan suoraan Sisusta. Huomioithan, että opettajilla on neljä viikkoa aikaa antaa kurssin suoritusmerkintä tenttipäivästä tai muusta kurssin viimeisestä palautuspäivästä laskettuna. Hakuperusteena olevat opinnot tulee siis pääsääntöisesti suorittaa loppuun viimeistään viidennen periodin arviointijakson aikana. 

Student guide illustration, front page

Opiskelijan opas

Opinto-opas kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille

Sisu instructions main illustration

Pikaohje opintosuunnitelman luomiseksi Sisussa

Kuinka teet opintosuunnitelman (hopsin) Sisussa.

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen kandidaattivalinnoissa

Kielitaitovaatimukset kandidaattihaussa suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin

Opiskelu Aallossa
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: