Hakijapalvelut

Koulutusohjelman vaihto tekniikan alalla

Jos sinulla on DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, kyse on koulutusohjelman vaihdosta. Koulutusohjelman vaihto toteutetaan vuosittain toukokuussa, yliopistojen siirtohaun aikataulua noudattaen.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

Hakuaika on 2.5.2024 klo 8:00 - 16.5.2024 klo 15.00 syksyllä 2024 alkaviin opintoihin.  Linkki hakulomakkeelle tulee tälle sivulle hakuajan alkaessa.

 • Voit hakea koulutusohjelman vaihtoa ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Sinulla täytyy olla suoritettuna kesäkuun 2024 loppuun mennessä vähintään 3,50 painotetulla keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 
 • Jos olet ilmoittautunut ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi tai aloittanut opintosi 1.1., voit hakea vaihtoa kolmannen lukukauden lopuksi. Tällöin sinulla täytyy olla suoritettuna kesäkuun 2024 loppuun mennessä vähintään 82 op opintoja vähintään 3,50 painotetulla keskiarvolla, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 
 • Hakuperusteena olevien opintojen täytyy olla suoritettu vaihdon perusteena käytetyn opiskeluoikeuden aikana. Aiemmin suoritettuja tai muista opinnoista hyväksiluettuja kursseja ei huomioida. Opintojen täytyy olla suoritettu: 
  • ensimmäisen vuoden opiskelijoilla ajalla 1.8.2023-30.6.2024 tai
  • ensimmäisenä opiskeluvuonna lakisääteisestä syystä yhdeksi lukukaudeksi poissaolevaksi ilmoittautuneilla, kolmen lukukauden ajalta yhden lukukauden poissaolo huomioiden, ajalla 1.8.2022-30.6.2024
  • 1.1.2023 opinnot aloittaneilla ajalla 1.1.2023-30.6.2024.
Hakukohde Aloituspaikat Painotettu keskiarvo Muuta huomioitavaa
Automaatio ja robotiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
Bioinformaatioteknologia  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään   3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
Elektroniikka ja sähkötekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
Energia- ja konetekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Informaatioteknologia Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
Informaatioverkostot   8 3,80 Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen keskiarvon perusteella. Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Kemian tekniikka  Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään 3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. 
Kestävät yhdyskunnat Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Rakennustekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Teknillinen psykologia 0   Tähän hakukohteeseen ei 2024 haussa voi hakea koulutusohjelman vaihtoa.
Tietotekniikka Kaikki hakukohteen ehdot täyttävät hyväksytään  3,50 Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
Tuotantotalous 2 4,20 Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti painotetun keskiarvon perusteella. Lopullinen sijaluku voi pudota, mikäli hakijan opinnoissa on suuri määrä suorituksia, joista ei ole annettu arvosanaa asteikolla 1-5. Tasapistetilanteessa asetetaan etusijalle hakijat, jotka ovat suorittaneet toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen kokeen sekä vähintään 35 op perusopintoihin hyväksiluettavia insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja. Jos tasapistetilanne ei vieläkään ratkea, hakijat asetetaan järjestykseen perusopintoihin hyväksiluettavien insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintojen keskiarvon perusteella.

Hakukelpoisuuden antavien opintojen täytyy olla suoritettuna JA rekisteröitynä Sisuun 30.6.2024 mennessä. 
 • Seuraava hakuaika: 2.5.2024 klo 8:00 - 16.5.2024 klo 15.00
 • Opintosuoritukset tarkistetaan suoraan opintorekisteristä hakuajan päättymisen jälkeen. Jos hakuperusteena olevat opintosi ovat hakuaikana kesken, niiden täytyy olla suoritettuna 30.6.2024 mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan suoraan Sisusta. Huomioithan, että opettajilla on neljä viikkoa aikaa antaa kurssin suoritusmerkintä tenttipäivästä tai muusta kurssin viimeisestä palautuspäivästä laskettuna. 
 • Tulokset lähetetään hakijoille sähköpostitse viimeistään 4.7.2024 ja mahdollinen tarjottu paikka täytyy ottaa vastaan 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Jos sinut hyväksytään ja otat paikan vastaan, uusi opiskeluoikeus alkaa 1.8. ja aiempi opiskeluoikeus päättyy edeltävän lukukauden päättyessä 31.7. Uuteen opiskeluoikeuteen liittyvän tutkinnon suorittamisajasta vähennetään se aika, jonka olet käyttänyt koulutusohjelman vaihdon perusteena olevasta opiskeluoikeudesta.
 • Kaikkien hakijoiden täytyy liittää hakemukselle seuraavat liitteet 23.5.2024 klo 15.00 mennessä:  
 1. Opintosuunnitelma (HOPS)
  Opintosuunnitelmassa teet ehdotuksen:  

  - kuinka jo suorittamasi opinnot sisällytettäisiin tutkintoon 
  - aikataulusta tutkinnon jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

  Suunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että olet tutustunut tutkinnon sisältöön ja vaatimuksiin sekä aikataulutukseen. Tee opintosuunnitelma Sisussa ja liitä se pdf-dokumenttina hakulomakkeelle. Valitse Sisussa "Uusi opintosuunnitelma" ja "Kaikki koulutukset", jossa voit valita oikean koulutuksen. Lisätietoa HOPS:in tekemisestä löydät Opiskelijan oppaasta.

  Tee erillinen HOPS kaikkiin niihin ohjelmiin/pääaineisiin, joihin haet koulutusohjelman vaihtoa. Tallenna HOPS pdf-dokumentiksi ja nimeä se: HOPS Koulutusohjelman vaihto_hakukohteesi_nimesi.pdf 

  Saat tallennettua HOPS:in PDF-tiedostoksi Sisun tulostustoiminnon kautta: paina haluamassasi opintosuunnitelmassa oikean yläkulman kolmen pisteen painiketta, valitse "tulosta opintosuunnitelma" ja "tallenna PDF-tiedostona".  

 2. Selvitys puuttuvista opinnoista (vain jos sinulla on Sisusta puuttuvia suorituksia, jotka suoritat 30.6.2024 mennessä)
  Jos sinulla on valintaan vaikuttavia opintoja, joita ei ole vielä merkitty opintorekisteriin, sinun täytyy tehdä lyhyt kirjallinen selvitys näistä opinnoista. Oma lyhyt kirjallinen selvitys näistä opinnoista, esimerkiksi listaus kursseista riittää. Selvityksestä täytyy käydä ilmi kurssin koodi ja nimi, opintopistemäärä ja suoritusajankohta. Hakuperusteeksi laskettavia kursseja ei voi lisätä eikä muuttaa 23.5. määräajan jälkeen, joten ilmoittauduthan loppukevään kursseille ja tentteihin ennen kuin toimitat listan puuttuvista opinnoista. 
 3. Kielitaidon osoitus (vain jos haet englanninkielisestä Aalto Bachelor's programme in Science and Technology-ohjelmasta)
  Jos haet koulutusohjelman vaihtoa suomen- tai ruotsinkieliseen tekniikan alan kandidaattiohjelmaan englanninkielisestä ohjelmasta, sinun täytyy osoittaa vaadittava suomen tai ruotsin kielen taito hakuvaiheessa. Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta: Kielitaitovaatimukset: suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen | Aalto-yliopisto

Tiedot tällä sivulla koskevat kevään 2024 koulutusohjelman vaihtoa. Koulutusohjelman vaihdon hakukohteet ja valintaperusteet vahvistetaan vuosittain, ja niihin voi tulla muutoksia seuraavalle vuodelle (2025). 

Usein kysytyt kysymykset

Student guide illustration, front page

Opiskelijan opas

Opinto-opas kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille

Sisu instructions main illustration

Pikaohje opintosuunnitelman luomiseksi Sisussa

Kuinka teet opintosuunnitelman (hopsin) Sisussa.

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
Aallon suomen- ja ruotsinkielen kielitaitovaatimukset

Suomen tai ruotsin kielen taidon osoittaminen kandidaattivalinnoissa

Kielitaitovaatimukset kandidaattihaussa suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin

Opiskelu Aallossa
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu