Hakijapalvelut

Koulutusohjelman vaihto tekniikan alalla

Jos sinulla on Aalto-yliopistossa DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, on kyse koulutusohjelman vaihdosta.
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

Jos sinulla on Aalto-yliopistossa DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, on kyse koulutusohjelman vaihdosta. 

Voit hakea koulutusohjelman vaihtoa ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot. Sinulla tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä vähintään 3,5 keskiarvolla vähintään 55 op opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 

Jos olet ilmoittautunut ensimmäisenä lukuvuotena poissaolevaksi yhdeksi lukukaudeksi, voit hakea vaihtoa kolmen lukukauden jälkeen. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 82 op opintoja vähintään 3,5 keskiarvolla, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoon. 

Hakukohde Kiintiö  Painotettu keskiarvo Muuta huomioitavaa
Automaatio ja robotiikka ei kiintiötä   3,50  
Bioinformaatioteknologia  ei kiintiötä   3,50  
Elektroniikka ja sähkötekniikka  ei kiintiötä   3,50  

Energia- ja konetekniikka 

ei kiintiötä  

3,50

 
Informaatioteknologia ei kiintiötä 3,50  
Informaatioverkostot   8 3,80  
Kemian tekniikka  ei kiintiötä   3,50  
Kestävät yhdyskunnat ei kiintiötä   3,50  

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

ei kiintiötä  

3,50

 
Rakennustekniikka ei kiintiötä 3,50  
Teknillinen fysiikka ja matematiikka ei kiintiötä   3,50  
Tietotekniikka ei kiintiötä   3,50  
Tuotantotalous 2 4,20*

 

ei kiintiötä = kaikki hakuehdot täyttävät hakijat voidaan hyväksyä   

*Tuotantotalous: Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiö, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti keskiarvon perusteella. Hakijan lopullinen sijaluku voi pudota, mikäli hakijan opinnoissa on suuri määrä suorituksia, joista ei ole annettu arvosanaa asteikolla 1-5. Jos tasapisteessä on edelleen enemmän hakijoita kuin kiintiö, asetetaan etusijalle hakijat, joiden suoritetut opinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen kokeen sekä vähintään 35 op perusopintoihin hyväksiluettavia insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintoja. Jos tasapistetilanne ei vieläkään ratkea, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen perusopintoihin hyväksiluettavien insinöörimatematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opintojen keskiarvon perusteella.

Koulutusohjelman vaihto toteutettiin Opintopolussa siirtohaun aikataulua noudattaen,

hakuaika 2. - 16.5.2022. 

Tulokset lähetetään hakijoille sähköpostitse  viimeistään 8.7.2022 ja mahdollinen tarjottu paikka tulee ottaa vastaan 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.  

Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukselle seuraavat liitteet 23.5.2022 klo 15.00 mennessä:  

 1. selvitys puuttuvista opinnoista  
  Jos sinulla on valintaan vaikuttavia opintoja, joita ei ole vielä merkitty opintorekisteriin, sinun tulee tehdä lyhyt kirjallinen selvitys näistä opinnoista. Oma selvitys riittää. Selvityksestä tulee käydä ilmi myös opintojen suoritusajankohta. HUOM! Opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 30.6.2022.  
 2. opintosuunnitelma

  Opintosuunnitelmassa teet ehdotuksen:  
  - kuinka jo suorittamasi opinnot sisällytettäisiin tutkintoon 
  - aikataulusta tutkinnon jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

  Suunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että olet tutustunut tutkinnon sisältöön ja vaatimuksiin sekä aikataulutukseen. Insinööritieteen korkeakoulun hakukohteisiin opintosuunnitelma tehdään opintosuunnitelmapohjaa käyttäen. Muiden korkeakolujen hakukohteisiin opintosuunnitelma tehdään SISUssa ja liitetään hakulomakkeelle. Valitse Sisussa "Uusi opintosuunnitelma" ja "Kaikki koulutukset", jossa voit valita oikean koulutuksen. Lisätietoa hopsin tekemisestä löydät SisuHelpistä: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=120475067

  Tee erillinen hops kaikkiin niihin ohjelmiin/pääaineisiin, joihin haet koulutusohjelman vaihtoa.

 3. kielitaidon osoitus

 

Opintosuoritukset tarkistetaan suoraan opintorekisteristä hakuajan päättymisen jälkeen. 

Mahdolliset hakuaikana keskeneräiset hakuperusteena olevat opinnot tulee olla suoritettuna 30.6.2022 mennessä. Opinnot tarkistetaan suoraan Aallon opintorekisteristä viimeistään 15.7.2022 klo 15 jälkeen. Huomioithan, että opettajilla on neljä viikkoa aikaa antaa kurssin suoritusmerkintä tenttipäivästä tai muusta kurssin viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hakuperusteena olevat opinnot tulee siis pääsääntöisesti suorittaa viimeistään viidennen periodin arviointijakson aikana. 

Lisähaku Rakennustekniikan hakukohteeseen 31.5.-7.6.2022

Järjestämme lisähaun hakukohteeseen ”Rakennustekniikka” 31.5.-7.6.2022 klo 15.00. Muu aikataulu on sama kuin varsinaisessa koulutusohjelman vaihdon haussa.

Mikäli olet jo hakenut varsinaisessa koulutusohjelman vaihdossa, ja tulisit hyväksytyksi sen lisäksi rakennustekniikkaan, voit valita kumman paikoista otat vastaan.  

Huomaathan, että lisähaussa voi hakea vain tähän hakukohteeseen. Seuraava hakuaika muihin koulutusohjelman vaihdon hakukohteisiin on keväällä 2023. 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu