Aalto-yliopisto Junior

Rymden

Rymden inspirerar de nyfikna! På den här sidan hittar du arbetsinstruktioner med rymdtema.
Kuva linnunradasta

Här hit­tar du inspirerande veten­skapsar­beten med rymdtema, som du lätt kan prö­va på hem­ma!

Aalto Junior online instructions for balloon rocket

Ballongraket

I arbetet omvandlas en ballong till en raket som flyger längs en tråd. Arbetet är riktat till lågstadieelever samt andra eventuella intresserade. Barn under skolålder kan göra arbetet med en vuxen.

Raket, ballong, kraft

marspyssel_Junior

Mars-pyssel

I arbetet bekan­tar man sig med Mars, planer­ar och tillverkar på basis av det av åter­vin­nings­ma­te­r­i­al en egen fyrhjul­ing för att under­sö­ka Mars. Arbetet är rik­tat till 5-10-åringar och andra som är intresser­ade av rym­den.

Mars, rym­den, byg­gande, forskn­ing

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat