Aalto University Energy Science Initiative

Aalto University Energy Science Initiative

Aalto Energy Science Initiative (ESCI) är ett strategiskt initiativ taget av Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, med fokus på tvärvetenskaplig utbildning och studentengagemang kring aktuella energifrågor. Huvudaktiviteterna formas utifrån vetenskapliga styrkor vid Högskolan för teknikvetenskaper, men ESCI engagerar också människor från hela Aalto-universitetet.

Aalto University / ESCI kenno

Huvudaktiviteterna vid ESCI inkluderar Energy Garage (på Strömkarlsvägen 4G, K4-byggnaden) som är ett kunskapsnav och en plats för innovation, avsedd att öka studerandenas engagemang i energifrågan.

Energy Garage hyser programmet för Multidisciplinary Energy Studies, som erbjuds alla Aalto-universitetets studerande på magisternivå som biämne. Programmet är en gemensam ansträngning av sex professorer vid tre av Aaltos högskolor.

Energy Garage

Garaget är en plats där du kan diskutera, undervisa, bygga, testa, interagera och ha roligt inom energiämnena. Energibranschen och -företagen har visat ett positivt intresse och framtida samarbeten är sannolika.

Läs mer
Aalto University / Energy Garage
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: