Aalto-universitetet

V Vårt ansvar för data

Vi främjar ansvar och innovation i vår datakultur och våra sätt att använda data. Vårt ansvar för data är den femte pelaren i Aalto-universitetets etiska principer.
Responsible sharing

Vi främjar ansvar och innovation i vår datakultur och våra sätt att använda data. På denna grund bygger vi upp verksamhet som grundar sig på data och ökar dess värde för all verksamhet vid Aalto-universitetet. Vi värdesätter genomskinliga och öppna data.

Var och en ansvarar för informationssäkerhet och dataskydd som en del av den dagliga databehandlingen vid Aalto-universitetet.

Ansvarsfull delning av forskningsresultat

Vi främjar öppen vetenskap och forskning samt öppen tillgång till forskningsresultat. Vår linje är att publicera forskningsresultat och främja användning av våra innovationer och andra resultat av vårt arbete, och på det här viset påverka samhället i så stor omfattning som möjligt. Samtidigt respekterar vi andras immateriella rättigheter och konfidentialiteten hos uppgifter som ägs av andra.

Ansvar för data och integritetsskydd

Vi följer relaterade regler och anvisningar när vi producerar data för gemensamt bruk, och inser att delning av data hjälper oss säkerställa dess kvalitet. När vi behandlar personuppgifter följer vi Aaltos dataskyddspolicy och anvisningar som gäller behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter ska ha en lagenlig grund och behandlingen ska vara nödvändig för det ifrågavarande ändamålet. Behandlingen ska även vara skälig, punktlig, genomsynlig och informerad.

Informationssäkerhet

Vi är medvetna om säkerhetsklassificeringen av alla data vi använder och delar. Var och en har ansvaret att följa Aaltos informationssäkerhetsanvisningar. För att säkerställa informationssäkerheten använder vi endast sådana tjänster och applikationer som bekräftats av universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat