Aalto-yliopisto

V Vastuumme tiedosta

Edistämme vastuullisia ja innovatiivisia tiedonkäyttötapoja ja -kulttuuria, joiden avulla rakennamme tietoon perustuvaa toimintaa ja kasvatamme tiedon arvoa kaikessa Aalto-yliopiston toiminnassa. Arvostamme tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Vastuumme tiedosta on eettisten periaatteiden viides pilari.
Responsible sharing

Edistämme vastuullisia ja innovatiivisia tiedonkäyttötapoja ja -kulttuuria, joiden avulla rakennamme tietoon perustuvaa toimintaa ja kasvatamme tiedon arvoa kaikessa Aalto-yliopiston toiminnassa. Arvostamme tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Jokainen on vastuussa tietoturvasta ja tietosuojasta osana päivittäistä tietojen käsittelyä Aalto-yliopistossa.

Tutkimustulosten jakaminen vastuullisesti

Edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta sekä tutkimustulosten avointa saatavuutta. Linjauksemme on julkaista tutkimustuloksia ja edistää innovaatioiden ja työmme muiden tulosten käyttöä ja tällä tavoin vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa. Samalla kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja heidän omistamiensa tietojen luottamuksellisuutta.

Vastuu tiedosta ja yksityisyyden suojasta

Kun tuotamme tietoa yhteiseen käyttöön, noudatamme tähän liittyviä sääntöjä ja ohjeita ja tiedostamme, että tiedon jakaminen auttaa varmistamaan sen laadun. Kun käsittelemme henkilötietoja, noudatamme Aallon tietosuojapolitiikkaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita. Kaikella henkilötietojen käsittelyllä on oltava lainmukainen peruste, ja käsittelyn on oltava tarpeellista kyseisen tarkoituksen kannalta. Sen on myös oltava kohtuullista, täsmällistä, läpinäkyvää ja informoitua.

Tietoturva

Olemme tietoisia kaikkien käyttämiemme ja jakamiemme tietojen turvaluokituksesta. Jokainen on vastuussa Aallon tietoturvaohjeiden noudattamisesta. Tietoturvan takaamiseksi käytämme ainoastaan yliopiston virallisesti validoimia palveluja ja sovelluksia.

 

*   *   *   *   *
 

Hyödyllisiä vinkkejä

 1. Aloita matkasi kohta datavetoista työskentelytapaa jo tänään. 
 2. Tunne tietosi ja rajoitukset (kuten muiden immateriaalioikeudet, salassapitovelvoitteet tai tietosuoja), jotka voivat estää tietojen julkaisemista tai muuta käyttöä.
 3. Muista tietoturva aina kun käsittelet henkilötietoja tai salassapidettävää tietoa missä tahansa muodossa, millä tahansa välineillä ja riippumatta siitä, missä olet.
 4. Noudata puhtaan työpöydän ja puhtaan näytön periaatteita. Säilytä luottamuksellinen aineisto lukitussa tilassa.
 5. Perehdy ainakin Tietoturvan pikaoppaaseen

 6. Kun käsittelet henkilötietoja työssäsi tai tutkimuksessasi, muista erityisesti:  

  • Varmistaa tietojen käsittelyn lainmukainen peruste. 

  • Minimoida henkilötietojen määrää ja käsittelyä - tietojen pseudonymisointi tai anonymisointi mahdollisimman varhain on suositeltavaa. 

  • Informoida rekisteröityjä tietosuojailmoituksen avulla. 

 7. Poista säännöllisesti tarpeetonta tietoa, erityisesti kun siihen sisältyy henkilötietoja. 

 

 

Palaa eettisten periaatteiden pääsivulle

Palaa IV pilariin: Vastuumme omaisuudesta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu