Aalto-yliopisto

V Vastuumme tiedosta

Edistämme vastuullisia ja innovatiivisia tiedonkäyttötapoja ja -kulttuuria, joiden avulla rakennamme tietoon perustuvaa toimintaa ja kasvatamme tiedon arvoa kaikessa Aalto-yliopiston toiminnassa. Arvostamme tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Vastuumme tiedosta on eettisten periaatteiden viides pilari.
Responsible sharing

Edistämme vastuullisia ja innovatiivisia tiedonkäyttötapoja ja -kulttuuria, joiden avulla rakennamme tietoon perustuvaa toimintaa ja kasvatamme tiedon arvoa kaikessa Aalto-yliopiston toiminnassa. Arvostamme tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Jokainen on vastuussa tietoturvasta ja tietosuojasta osana päivittäistä tietojen käsittelyä Aalto-yliopistossa.

Tutkimustulosten jakaminen vastuullisesti

Edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta sekä tutkimustulosten avointa saatavuutta. Linjauksemme on julkaista tutkimustuloksia ja edistää innovaatioiden ja työmme muiden tulosten käyttöä ja tällä tavoin vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa. Samalla kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja heidän omistamiensa tietojen luottamuksellisuutta.

Vastuu tiedosta ja yksityisyyden suojasta

Kun tuotamme tietoa yhteiseen käyttöön, noudatamme tähän liittyviä sääntöjä ja ohjeita ja tiedostamme, että tiedon jakaminen auttaa varmistamaan sen laadun. Kun käsittelemme henkilötietoja, noudatamme Aallon tietosuojapolitiikkaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita. Kaikella henkilötietojen käsittelyllä on oltava lainmukainen peruste, ja käsittelyn on oltava tarpeellista kyseisen tarkoituksen kannalta. Sen on myös oltava kohtuullista, täsmällistä, läpinäkyvää ja informoitua.

Tietoturva

Olemme tietoisia kaikkien käyttämiemme ja jakamiemme tietojen turvaluokituksesta. Jokainen on vastuussa Aallon tietoturvaohjeiden noudattamisesta. Tietoturvan takaamiseksi käytämme ainoastaan yliopiston virallisesti validoimia palveluja ja sovelluksia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: