Aalto-universitetet

Robert Salvén

Jag kom till Aalto-universitetet för att dra i gång en stor digital förnyelse. Det är roligt att ansvara för ett projekt som kommer att underlätta livet för oss alla.
Aalto-yliopisto, Otaniemi stories: Robert Salvén, digitaalinen kommunikaatio / Kuvaaja: Sinikoski

”Jag kom till Aalto-universitetet för att dra i gång en stor digital förnyelse. Målet är att skapa världens bästa universitetsportal som är till nytta för hela Aalto-gemenskapen genom att underlätta och effektivera studierna, arbetet och kommunikationen i hela universitetet. Vi publicerar den första versionen av portalen år 2018. Detta utgör en grund för en fortsatt stegvis digital utvidgning av campus enligt vår helhetsplan.

Det är roligt att ansvara för ett projekt som kommer att underlätta livet för oss alla.”

Robert Salvén, digital kommunikation.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: