Aalto-universitetet

Aalto-universitetet år 2017

Aalto University / Harald Herlin Learning Centre / Tuomas Uusheimo

Siffrorna inom parentes hänvisar till år 2016.

Studerande

10 646 FTE (10 819) kandidat och magisterstuderande
FTE-siffran (Full time equivalent) anger antalet examensstuderande omvandlat till heltidsstuderande.

Avlagda examina

Kandidatexamen: 1 178 (1 970)
Magisterexamen: 1 927 (1 998)
Doktorsexamen: 256 (260)

Forskning

Finlands Akademis spetsenheter: 7 (7)
Akademiprofessorer: 5 (7)
Akademiforskare: 40 (38)
Europeiska forskningsrådets bidrag (ERC Grants): 26 (21)
FiDiPro-professorer och forskare (Finland Distinguished Professor Programme): 9 (12)

Personal

Personal totalt 31.12.2017: 4 216 (3 989)
Antal professorer: 386 (386)
 

Annual Board Report and Financial Statements 2017 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)

Tidigare rapporter, se artikeln på finska eller på engelska.

 

    • Publicerat:
    • Uppdaterad:
    Dela
    URL kopierat